2006-07-14

  Met een goed alternatief de barricaden op
  Bron Brabants Dagblad
 
 

De burger laat zich niet meer het bos in sturen door de overheid of een projectontwikkelaar. Lobby voor behoud van kerken voert soms ver, zoals de lobby voor de St. Jozefkerk in Kaatsheuvel. Die voert tot in het provinciehuis.

Mondige burger (door Rik Goverde)

Een man of 22 komt bij Kaatsheuvelnaar Marri Hendriks bij elkaar, op 27 mei. Juristen, architecten, kunstenaars, economen, mensen uit het bedrijfsleven. Doel: elkaar op de hoogte houden van de vorderingen van stichting STERK. De Stichting Erfgoed Kaatsheuvel heeft vooralsnog een agendapunt: het overeind houden van de met sloop bedreigde St. Jozefkerk. Cultureel erfgoed, vindt Sterk, is bepalend in het aangezicht van het dorp. Voorzitster Lilian Grootswagers: 'we willen niet alleen de barricaden op en roepen dat die kerk moet blijven. We willen een uitgewerkt alternatief bieden, anders bereik je niets." "De Burger" laat zich niets meer wijsmaken door de overheid of een projectontwikkelaar. Een weg aanleggen langs een natuurgebied? Omwonenden leggen een alternatief plan op tafel. Schiphol breidt uit, het Naardermeer loopt gevaar; belanghebbenden staan met de Milieu Effecten Rapportage te wapperen.

Betrokkenheid
'Die betrokkenheid was er altijd al", zegt Paul Dekker. Hij is als hoogleraar Civil Society verbonden aan de Universiteit van Tilburg en hij is hoofd Participatie en Bestuur van het Sociaal Cultureel Planbureau. "Maar de betrokkenheid wordt wel steeds zichtbaarder." Neem de St. Jozefkerk in Kaatsheuvel. Het kerkbestuur wil de kerk verkopen aan Remmers BV te Tilburg. Die wil de kerk, waar sinds januari 2005 geen diensten meer worden gehouden, grotendeels slopen om er woningen te bouwen. Het kerkbestuur heeft het geld nodig om de parochie Kaatsheuvel draaiende te houden. Maar de Kaatsheuvelnaren denken er anders over. In december verleende de gemeente Loon op Zand de sloopvergunning. Daar kwamen ruim zestig bezwaren op binnen en er werd een protest-site ingericht. Inmiddels is Sterk stevig georganiseerd. De procedurele kant is in handen van juristen. Verder is er een bouwcommissie (met daarin architecten), die werkt aan een haalbaar alternatief. Daarin gesteund door de financiele commisse, die waakt over de betaalbaarheid. De kunstcommissie staat samen met het Sterk-bestuur voor de invulling van de kerk. In het Sterk-plan wordt de kerk gebruikt als expositieruimte of voor lunchconcerten. Een regionaal kunstencentrum, misschien zelfs met een klein theater. Bestuurslid Marri Hendriks: "In ons plan zitten ook appartementen. Die heb je nodig om het ideologische deel te kunnen betalen. Maar ons plan is eerder kostendekkend, wij streven niet naar winst. We zullen hem niet gratis krijgen, natuurlijk. We zijn bereid er een serieuze prijs voor te betalen."

Trend
Dekker ziet een trend in de mondigheid van de burger: "Hoger opgeleiden verbinden zich minder aan politieke partijen. Maar als er iets aan de hand is, grijpen ze in. "Dat wil bij gemeenten wel eens leiden tot het "niet in mijn achtertuin"-verwijt: mensen komen in actie uit eigenbelang. "Maar dat is vooral een verwijt van beleidsmakers die gefrustreerd raken. "Al zit er volgens Dekker wel degelijk een "conservatieve kant" aan deze burgerparticipatie. "De actievoerders willen iets in stand houden dat er al is. Mensen die iets nieuws willen, bijvoorbeeld woningen, hebben veel minder de mogelijkheid zich te organiseren. "Naast de gedegen organisatie heeft Sterk nog een troef: haar netwerk. Sterk heeft goede contacten met de gemeenteraad van Loon op Zand. De man van voorzitster Lilian Grootswagers zit voor het CDA in de raad. En Gemeentebelangen-raadslid Kees Span is de zoon van Peter Span. Peter Span is de directeur van Woonstichting Geertruidenberg en lid van de juridische commissie van Sterk.

Comite van aanbeveling
Maar de grote kracht van Sterk is wellicht het comite van aanbeleving. Er zit een aantal prominenten in, met goede contacten. Ben Mandemakers, bijvoorbeeld. J. Bikker van de Kamer van Koophandel Midden-Brabant. En Rob Wolters, secretaris van de TaskForce Toekomst Kerkgebouwen. Ook Headly Binderhagel, CDA burgemeester van Nuth met ingangen in het provinciehuis, is comitelid. Hij sprak volgens Grootswagers al op 15 mei met commissaris van de koningin Hanja Maij-Weggen en gedeputeerde Wim Luijendijk over de Kaatsheuvelse kerk. Ziedaar het voordeel van goede contacten en korte lijntjes. De enige plek waar Sterk nog geen voet aan de grond kreeg, is bij het kerkbestuur zelf. Dat is eigenaar van de kerk en houdt zich vooralsnog aan de afspraken met Remmers. Grootswagers:"We hopen nog met het bestuur in gesprek te komen. Inmiddels is de bisschoppenconferentie bezig met richtlijnen over hoe om te gaan met vrijkomende kerken. Dat gaat de komende tien jaar nog vaak gebeuren."

  terug