2007-12-31

  Bisdom blijft tegen hergebruik kerk
  Bron Brabants Dagblad
 
 

Brabant in September centraal tijdens Jaar van het Religieus Erfgoed.
Door Jos Straathof

In het bisdom Den Bosch waren vorig jaar 384 kerken in gebruik. De afgelopen jaren zijn er zo'n 70 gesloten, en de verwachting is dat de komende jaren nog veel meer kerken niet meer voor de eredienst zullen worden gebruikt. Wat er dan mee moet gebeuren, zal een belangrijk discussiepunt zijn in 2008, uitgeroepen tot het Jaar van het Religieus Erfgoed. In de meeste gevallen is het bisdom geen voorstander van een andere bestemming voor een kerkgebouw. Dan dreigt sloop. De voorzitter van het Noordbrabants Genootschap Gerard Rooijakkers liet onlangs in zijn jaarrede weten dat er wat hem betreft veel meer maatschappelijk protest mag komen tegen de houding van het bisdom. Want kerkgebouwen, aldus Rooijakkers, zijn ook van de gemeenschap. Maar Harrie Maas, directeur van Monumentenhuis Brabant, bespeurt 'een beweging in positieve zin" bij het bisdom. Rob Wolters van het burgerinitiatief Task Force Toekomst Kerken meent een 'lichte vooruitgang' waar te nemen. De zeer voorzichtige optimistische gevoelens komen vooral voort uit de houding van het bisdom. Den Bosch over de Petruskerk in Vught. Deze monumentale kerk moet voor miljoenen euro's worden gerenoveerd. Er ligt inmiddels een fraai plan, waarbij educatieve en culturele functies in de kerk een plek krijgen. Bij de Petruskerk gaat het om een specifieke situatie, zegt bisdom woordvoerder Michiel Savelsbergh. Want in de plannen blijft de kerk ook kerk, in afgeslankte versie blijft de kerkelijke functie behouden. Geen beleidswijziging bij het bisdom dus, een kerk moet in principe een kerk blijven. Anders is sloop voor het bisdom een serieuze optie. Minister Plasterk kondigde aan in 2008 met een nationaal deltaplan voor het behoud van de kerken te komen. Wat Harrie Maas van Monumentenhuis Brabant betreft komt er een stevig fundament te liggen om de problemen ook na 2008 aan te kunnen pakken. Elke maand staat een provincie centraal, Brabant is in september aan de beurt, de maand waarin ook de Open Monumentendag valt. Zijn organisatie ontwikkelt allerlei activiteiten. Zo komt er eenspeciaal lesprogramma voor basisscholen en biedt het Monumentenhuis steun aan gemeenten. Want gemeenten weten vaak niet wat ze binnen de grenzen hebben aan religieus erfgoed. "Gemeenten moeten contacten leggen, zodat op tijd over de toekomst van een kerk of klooster kan worden nagedacht. Herbestemmen is maatwerk". Een aantal Brabanders hebben zich afgelopen jaar verenigd in de Task Force Toekomst Kerkgebouwen. Dit burgerinitiatief probeert kerken als "monumenten van Europese beschaving en geschiedenis, te behouden. Burgers kunnen binnenkort op een speciale website terecht, zegt Rob Wolters van de TaskForce, een site vol informatie en kennis, een inspiratiebron voor burgers die strijden voor hun kerken. Zowel Maas als Wolters vinden de kerk ook van de gemeenschap. Met "stille diplomatie", "verstevigde communicatie"en "kleine stapjes", proberen ze het bisdom aan tafel te houden bij gesprekken over de toekomst van kerken. Bij de Petruskerk in Vught lukt het, maar de St. Jozefkerk in Kaatsheuvel en de Sacramentskerk in Tilburg mogen van het bisdom gesloopt worden. Wolters: "Wij proberen het bisdom duidelijk te maken dat er meer is dat ons verbindt dan dat ons scheidt. We moeten op een volwassen manier een goed compromis zien te vinden". Hij wijst op de bedreigde St. Jozefkerk in Dongen, die onder het bisdom Breda valt. "Die kerk bestaat 100 jaar. Het is ondenkbaar dat zo'n kerk gesloopt gaat worden in het Jaar van het Religieus Erfgoed".

  terug