2007-04-05

  Officiele start voor De Ketsheuvel
  Bron Weekjournaal
 
  Kaatsheuvel - Vorige week donderdag was de eerste vergadering van Heemkundekring De Ketsheuvel. Voor het eerst in jaren is er weer een heemkundekring actief in Kaatsheuvel. Een kleine veertig belangstellenden waren aanwezig bij de vergadering in de Gildenbond. Om 20.30 uur opende voorzitter Kees Grootswagers de vergadering. Hierna droeg Andre van Riel van Stichting "Doen We" de voorzittershamer over aan Grootswagers. De kring staat nu op eigen benen en stichting "Doen We"gaat zich weer bezighouden met andere projecten. Onder de genodigden was ook wethouder Aussems, die mede namens het college, zijn blijdschap uitsprak over het feit dat Kaatsheuvel weer een heemkundekring heeft. Namens het college wenste hij De Ketsheuvel succes. Na een korte presentatie over de mogelijkheden binnen de kring, bood de bibliotheek Kaatsheuvel haar ruimte aan als informatiepunt en tentoonstellingsruimte. Daarnaast zal de Loonse heemkundekring Loon op 't Sand ondersteunen en een stuk erfgoed overdragen. De Ketsheuvel heeft inmiddels beschikking over de complete collectie van Het Weekjournaal, Stichting STERK zal het beheer van historische collecties op zich nemen en is al met verschillende partijen in overleg. Tijdens de bijeenkomst werd er van verschillende kanten benadrukt dat de Heemkundekring zich ook moet richten op jongeren om actief deel te nemen. Het jongste aspirant-lid is 14 jaar.
  terug