2006-12-22

  Loons raad voor behoud St. Jozefkerk
  Bron Brabants Dagblad editie Tilburg-West
 
  Loonse raad voor behoud St. Jozefkerk


Kaatsheuvel Gemeenteraad

door onze correspondent Jan in ’t Groen

De Loonse gemeenteraad heeft zich gisteravond unaniem uitge­sproken vóór behoud van de St. Jozefkerk. Voorzitter Lilian Grootswagers van de Stichting Cultureel Erfgoed Kaatsheuvel (Sterk) maakte gebruik van de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering raadsleden om hun mening te vragen.
Volgens Ad van Laarhoven staat Gemeentebelangen achter het behoud van de St. Jozefkerk, mits het de gemeenschap geen geld kost.
Cees van de Ven van Groen­ Links was helder in zijn bewoor­dingen: „Ook al zou het finan­ciële consequenties hebben, dan nóg dient de gemeente zorgvuldig om te gaan met het cultureel erfgoed.” Volgens hem is er al te veel vernield.
Volgens Gert-Jan van den Dries van het CDA is Sterk een be­hoorlijk draagvlak aan het zoe­ken met het bisdom, parochie­bestuur en andere betrokken partijen. „Dat is nodig om hun plannen uit te kunnen voeren. We kunnen gewoon ja tegen het plan van Sterk zeggen, om dat ze aangeven dat de kosten niet voor onze rekening zijn..
Draagvlak

Het antwoord van de PvdA was: „Ja wij willen.” Maurice van Boxtel: „Ik denk dat er genoeg draagvlak is om de kerk te be­houden. Wij zijn bereid om on­ze standpunten uit te dragen naar het college, maar ik hoop dat onze adviezen aan het colle­ge niet aan dovemansoren ge­richt zijn.” Grootswagers toon­de zich tevreden: „Sterk is erg blij met de heldere standpun­ten van de raadsfracties.”

 
  terug