2006-12-22

  Loonse raad voor behoud St. Jozefkerk
  Bron Brabants Dagblad editie Langstraat
 
  Loonse raad vóór behoud St. Jozefkerk


De Loonse gemeenteraad heeft zich gisteravond unaniem uitge­sproken vóór behoud van de St. Jozefkerk en gezegd zich in te wil­len spannen om de kerk te behouden. Voorzitter Lilian Grootswa­gers van de Stichting Cultureel Erfgoed Kaatsheuvel (Sterk) maak­te gebruik van de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering raadsleden om hun mening te vragen.

Kaatsheuvel Gemeenteraad

door onze correspondent Jan in ’t Groen

Grootswagers vroeg of de raad voor behoud van de St. Jozef­kerk is, mits het de gemeente geen geld kost. Verder vroeg ze of de raadsleden bereid zijn om actief te zoeken naar mogelijk­heden om het raadsstandpunt onder de aandacht te brengen van het college, en dan op zo’n wijze dat het college de raad se­rieus
moet nemen.
’Zorgvuldig’

Volgens Ad van Laarhoven staat Gemeentebelangen achter het behoud van de St. Jozefkerk, mits het de gemeenschap geen geld kost.
Cees van de Ven van Groen­ Links was helder in zijn bewoor­dingen:
„Ook al zou het finan­ciële consequenties hebben, dan nóg dient de gemeente zorgvuldig om te gaan met het cultureel erfgoed.” Volgens hem is er al te veel vernield. „We zullen blijven stimuleren dat het college in algemene zin, en niet alleen over de kerk een beleidskader voor de toekomst uitzet.” Hij hoopt dat ook ande­re fracties het college onder druk gaan zetten om erdoor te krijgen wat de gemeenteraad wil: behoud van de kerk.
Volgens Gert-Jan van den Dries van het CDA is Sterk een be­hoorlijk draagvlak aan het zoe­ken met het bisdom, parochie­bestuur en andere betrokken partijen. „Dat is nodig om hun plannen uit te kunnen voeren. We kunnen gewoon ja tegen het plan van Sterk zeggen, om dat ze aangeven dat de kosten niet voor onze rekening zijn. Mocht dat wel zo zijn, dan kan dat in de afweging meegeno­men
worden.”
Goede bestemming

Het antwoord van de PvdA was: „Ja wij willen.” Maurice van Boxtel: „Ik denk dat er genoeg draagvlak is om de kerk te be­houden. We moeten echter geen onbalans veroorzaken in de sociaal-culturele activiteiten en er moet een goede bestem­ming voor zijn. Wij zijn bereid om standpunten uit te dragen naar het college, maar ik hoop dat onze adviezen aan het colle­ge niet aan dovemansoren ge­richt
zijn.” Grootswagers toonde zich tevre­den: „Sterk is erg blij met de heldere standpunten van de raadsfracties.”

  terug