2006-12-12

  Sint Jozefkerk niet aanwijzen als rijksmonument
  Bron Brabants Dagblad
 
 

Kaatsheuvel St. Jozefkerk
door Jeroen Ketelaars

Het Loonse college van B. en W. adviseert de minister van On­derwijs, Cultuur en Weten­schap om de St. Jozefkerk in aan het Wilhelminaplein in Kaatsheuvel niet als rijksmonu­ment aan te wijzen. Het college heeft dat gisteren definitief be­sloten.
De Stichting Erfgoed Kaatsheu­vel (STERK) had bij de Rijks­dienst voor de Monumenten­zorg een verzoek ingediend om de leegstaande kerk in Kaats­heuvel de status van rijksmonu­ment toe te kennen. STERK wil dat de kerk behouden blijft en een multifunctionele en maat­schappelijke bestemming krijgt.

Neutraal

De raadscommissie openbare ruimte had het Loonse college geadviseerd om de minister een neutraal advies te geven. „Wij mogen ons onthouden van ad­vies. Maar wij zijn een overheid en als een mede-overheid ons erom vraagt, dan geven we een
advies”, aldus burgemeester Ria van Hoek. De minister moet ui­terlijk in mei 2007 een definitie­ve beslissing nemen over de kerk. Daarvóór zal de Raad voor Cultuur nog benaderd worden.
„Totdat er een definitief besluit van de minister is, blijven we de kerk beschouwen als ware het een rijksmonument”, aldus wethouder Hans Waijers. „Tot die tijd worden alle besluiten dus opgeschort.

Belang

„De beslissing van het college verwondert ons erg”, zegt STERK-voorzitter Lilian Groots­wagers. „Zeker omdat de com­missie openbare ruimte had ge­adviseerd een neutraal advies te geven. Het college had kun­nen zeggen: wij adviseren neu­traal, want wij kunnen niet aan­geven welk belang moet preva­leren.”
Grootswagers vindt ’het zo jam­mer dat beslissingen uit het ver­leden je weerhouden van kan­sen en visie voor de toekomst’. „Maar dit weerhoudt ons er niet van om de ingeslagen weg te vervolgen.”

 
  terug