2006-12-08

  Loons college dubt nog over advies St. Jozefkerk
  Bron Brabants Dagblad
 
 

Kaatsheuvel Kerk
door Jan in 't Groen

Het college van Loon op Zand moet volgende week de minis­ter adviseren of de leegstaande St. Jozefkerk in Kaatsheuvel wel of geen rijksmonument moet worden. Burgemeester en wethouders willen eigenlijk ne­gatief adviseren, vertelde wet­houder Hans Waijers (CDA, bou­wen) in de commissievergade­ring Openbare Ruimte. Maar hij deed de commissie de belofte om in het college de optie van een neutraal advies alsnog eens serieus te bespreken.
Volgens de wethouder zou het college geen consistent beleid voeren en zelfs een schade­claim kunnen krijgen als het
anders dan negatief zou beslis­sen. Volgens de wethouder heeft stichting STERK - die zich inzet om de kerk voor sloop te behoeden - goed onderbouwde plannen maar is ze geen partij in de discussie, omdat ze geen eigenaar is. Alle raadsfracties pleitten voor behoud van de kerk en adviseerden het college een neutraal advies uit te breng­en, wat betekent dat het colle­ge de beslissing overlaat aan de minister zelf. Waijers zegde toe dit mee te nemen in het college­overleg. Voorzitter Lilian Grootswagers van stichting STERK was blij met de toezeg­ging. „We hadden gehoopt op een steuntje in de rug, maar als het college neutraal adviseert, dan zien wij nog kansen”.

  terug