2006-12-06

  STERK toont opties voor kerk
  Bron Brabants Dagblad
 
 

 
De Stichting Erfgoed Kaatsheuvel (Sterk) heeft onlangs een plan­studie laten maken waarin mogelijke nieuwe functies van de St. Jo­zefkerk zijn weergegeven, ingeval de kerk voor sloop behouden kan worden. Het gaat bij de planstudie niet om een ’vast gege­ven’, aldus Sterk-voorzitter Lilian Grootswagers.

Kaatsheuvel St. Jozefkerk
door Jeroen Ketelaars
„De studie geeft alleen moge­lijkheden weer”, aldus Groots­wagers.
Sterk is dit jaar opgericht om zich onder meer in te zetten voor het behoud van de St. Jo­zefkerk aan het Kaatsheuvelse Wilhelminaplein. De stichting wil dat de kerk niet gesloopt wordt, maar een nieuwe, maat­schappelijke herbestemming krijgt. Als de kerk behouden kan worden, zijn er volgens de stichting tal van mogelijkhe­den om het gebouw een maat­schappelijke functie te geven. Zo toont de planstudie bijvoor­beeld een podium met zitplaat­sen vóór in de kerk. Door mid­del van schuifwanden kunnen ruimtes uitgebreid worden, waardoor er meer zitplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Over twee verdiepingen kan een glazen ruimte gerealiseerd worden waarin bijvoorbeeld een bibliotheek gevestigd kan worden. Rondom de glazen ruimte kunnen tentoonstellin­gen worden gehouden. De heemkundekring zou in de to­ren een onderkomen geboden kunnen worden. De kapel kan haar oude functie behouden
Respectvol
„De kerk moet respectvol be­handeld worden. Het moet een ontmoetingsplaats voor de in­woners van Kaatsheuvel wor­den”, zegt Sterk-voorzitter Grootswagers. „Als je er appar­tementen in bouwt, hebben maar enkelen er plezier van. Met deze planstudie willen we naar het bisdom en de over­heid. We zijn al in overleg met partijen die de herbestemming financieel kunnen realiseren.”

 

 

  terug