2006-10-26

  Strijd STERK trekt ook provinciale aandacht
  Bron Weekjournaal
 
 

Door Tom van Engelen

Kaatsheuvel, Gedeputeerde van provincie Noord-Brabant, Wim Luijendijk liet zich vrijdag 20 oktober persoonlijk op de hoogte stellen van de situatie betreffende het Sint Jozefcomplex in Kaatsheuvel.

De parochie Kaatsheuvel en het bisdom Den Bosch willen de kerk slopen, Stichting Erfgoed Kaatsheuvel (STERK) vecht voor behoud van de kerk. De strijd van STERK is in de provincie niet onopgemerkt gebleven. Met cultuur in zijn portefeuille, toog gedeputeerde Wim Luijendijk vrijdag naar Kaatsheuvel om ter plaatse kennis te nemen van de situatie. STERK legde uit dat zij de kerk willen behouden, en niet alleen vanuit architectonisch perspectief, ook als sociaal - cultureel element. Lilian Grootswagers, voorzitter van STERK:"Gedeputeerde Luijendijk reageerde realistisch op de stand van zaken. Het feit dat hij de moeite neemt naar Kaatsheuvel te komen, is een duidelijk signaal."Over de plannen van STERK was Luijendijk in ieder geval positief, maar wel met de waarschuwing dat "eventuele culturele activiteiten geen concurrent mogen worden van activiteiten elders in het dorp". De gedeputeerde liet ook duidelijk blijken dat geld een ondergeschikte rol speelt in het verhaal. "De kerk is een cultuurhistorisch bezit, jammer als zoiets verdwijnt." Na de kennismaking met STERK, werd Luijendijk ook ontvangen door een afgevaardigde van de parochie, die de gedeputeerde ook een kijkje binnen de muren van de Sint Jozef gunde.

 

  terug