2006-10-26

  Praten is zinloos
  Bron Weekjournaal
 
 

Thom van Engelen

Ton Breij van de parochie Kaatsheuvel leidde Wim Luijendijk rond binnenin de St. Jozefkerk. Illustratief voor de verhoudingen tussen het parochiebestuur en STERK was het feit dat de leden buiten moesten wachten; ze mochten de kerk niet in. Na de rondleiding stond Breij ook de pers te woord. De meest prangende vaag is waarom de parochie niet met STERK rond de tafel wil. "De reden is tweeledig. Het bisdom heeft "amoveren"bevolen, slopen dus. We mogen gewoon niet praten over herbestemming, zo liggen de verhoudingen nu eenmaal. Daarnaast, wij hebben een contract met een aannemer, de plannen waren er, een monumentenstatus is niet verleend, en er is zelfs al een sloopvergunning afgegeven. We kunnen geen kant op. De indruk ontstaat misschien dat het 5 voor 12 is, maar voor ons is het al 5 over 12. Het heeft zodoende geen zin om te praten met STERK. Een gesprek hou ja als je tot iets kunt komen, maar wat ons betreft is dat niet zo. De Sint Jozef wordt gesloopt. Absoluut". Lilian Grootswagers van STERK reageert begripvol: "Zij kunnen geen kant op. Maar er zijn gevallen bekend waarinhet bisdom is teruggekomen op een besluit tot slopen. In een gesprek zouden we kunnen uitleggen dat er echt mogelijkheden zijn om de koers te wijzigen."

Vertraging
Parochie Kaatsheuvel zit in de maag met de vertraging die STERK veroorzaakt in de {sloop} plannen. Breij: "De kosten zijn voor ons. We moeten het gebouw onderhouden."In de parochie huist nu een antikraak beweging; het huurcontract kan door de parochie elke maand worden opgezegd.

 

 

  terug