2006-09-28

  Adv. parochie
  Bron Weekjournaal
 
 

Door Tom van Engelen

Kaatsheuvel - Na lange stilte na allerlei publieksacties is nu bekend wat het bisdom Den Bosch en het parochiebestuur Kaatsheuvel willen met het Sint Jozefcomplex: slopen. "De Sint Jozefkerk is niet uniek." Stichting Erfgoed Kaatsheuvel (Sterk) heeft bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een verzoek ingediend om de Sint Jozefkerk en bijbehorende pastorie in Kaatsheuvel aan te wijzen als beschermd rijksmonument. De rijksdienst heeft nu het College van Burgemeester en Wethouders van Loon op Zand gevraagd binnen vijf maanden een advies uit te brengen over het verzoek. Om tot een advies te komen hield de gemeente gisteren, woensdag 27 september, een hoorzitting waarin zowel Sterk als het parochiebestuur hun visie konden presenteren. "Voor 18 december komen we met een besluit", vertelde coordinerend wethouder Hans Waijers. Het standpunt van Sterk, dat de afgelopen maanden publieksacties voerde voor het behoud van de kerk, is bekend. Onvermoeibaar pleitten Lilian Grootswagers (voorzitter), Karien van Bijsterveldt (stedenbouwkundige en landschapsarchitect) en Marina Moons (architect en ervaringsdeskundige in deze materie) namens Sterk voor het behoud van het Sint Jozefcomplex. Voor het eerst werd nu ook het standpunt van de parochie Kaatsheuvel naar buiten gebracht, al deed men dit niet zelf maar machtigde daarvoor mr. Peter van Dun van Holla Poelman Advocaten uit Tilburg. Het contrast kon niet groter; passievolle betogen tegenover zakelijke, haast kille overwegingen. Van Dun bracht naar voren dat de hele ronde van aanwijzing tot rijks- en gemeentemonument geweest is (in 1999 en 2005) en dat besluiten zijn genomen. "We hebben geen objectieve nieuwe inzichten gehoord die iets toevoegen aan wat destijds al niet besproken is."En daarmee was wat van Dun betreft de kous eigenlijk wel af. Maar hij ging veel verder: "De Sint Jozefkerk is geen unieke kerk. In het bisdom van Den Bosch alleen zijn 38 kerken in dezelfde interbellumperiode gebouwd. Ook architectonisch is de kerk niet uniek, van architect De Bever hebben we er in ons bisdom zeven."En zo werden wel meer argumenten van tafel geveegd met de kwalificatie "niet uniek". Door de Sint Jozefkerk in een groter perspectief te plaatsen, ging hij echter wel voorbij aan het feit dat het complex voor Kaatsheuvel wel uniek zou kunnen zijn. Van beide kanten was er enige irritatie, en dat was ook niet vreemd. Stichting Sterk begaf zich op juridisch gebied en de parochie in de persoon van Van Dun begaf zich op het terrein van de architectuur. Men wees elkaar fijntjes op geen uitspraken te doen "over iets waar u geen verstand heeft." Van Dun bracht de mogelijke komst van schadeclaims vanuit de projectontwikkelaar ter sprake, zodat het hele verhaal ook financieel een heikel punt kan worden. Of dat juridisch mogelijk is betwijfelt Sterk ten zeerste, maar het bisdom/parochiebestuur verhult daarmee geenszins haar overtuiging: de Sint Jozefkerk moet gesloopt worden.

  terug