2006-08-24

  Nieuw succes voor Stichting STERK
  Bron Weekjournaal
 
  KAATSHEUVEL - Stichting Sterk voor behoud van het Sint Jozefcomplex aan het Wilhelminaplein in Kaatsheuvel heeft niet stilgezeten.
Zo is afgelopen dinsdag de nieuwe website de lucht in gegaan. Op www.sterkkaatsheuvel.nl staat specifieke informatie over het project tot behoud van het kerkcomplex en behoud van erfgoed.
Sterk heeft positief nieuws ontvangen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De stichting heeft op 28 juni een verzoek ingediend om kerk en pastorie alsnog als rijksmonument aan te wijzen. De dienst heeft het verzoek in behandeling genomen met als direct resultaat dat per 17 juli voorbescherming is verleend aan de Sint Jozef. Nu moet er dus eerst een beslissing worden genomen over hoe het verder moet, en tot die tijd geniet het gebouwencomplex bescherming. De gemeente krijgt een sleutelrol; zij moet advies uitbrengen over de aanvraag. Dit moet binnen vijf maanden worden gedaan aan Monumentenzorg, zo liet de gemeente via een brief aan Sterk weten.
Alle vergunningen moeten worden aangehouden totdat er duidelijkheid is over de monumentale status van het complex. In het verlengde daarvan betekent dit ook dat er tot die tijd geen besluiten worden genomen over de nieuwe planontwikkelingen.
  terug