2006-08-22

  Jozefkerk en pastorie worden wellicht toch nog rijksmonument
  Bron Brabants Dagblad
 
 

Kaatsheuvel St. Jozefkerk
Door Jeroen Ketelaars

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RvdM) gaat onderzoeken of de St. Jozefkerk en bijbehorende pastorie, aan het Wilhelminaplein in Kaatsheuvel, toch voor de status van rijksmonument in aanmerking kunnen komen. Eerder was een dergelijke status afgewezen. De gemeente Loon op Zand had toen een negatief advies gegeven. Het verzoek om de St. Jozefkerk de status van Rijksmonument toe te kennen, is ingediend door de stichting STERK. Deze stichting is opgericht om het cultureel erfgoed van Kaatsheuvel te beschermen. De RvdM neemt binnen tien maanden een beslissing op het verzoek van de stichting. "De kerk heeft nu voorbescherming gekregen", alsdus Lilian Grootswagers, voorzitter van STERK. Dit betekent dat de gemeente Loon op Zand geen beslissingen op bouwaanvragen neemt, totdat duidelijk is of de kerk en de pastorie de monumentenstatus krijgen. Ook worden er door de gemeente geen beslissingen genomen over de plannen die ontwikkeld worden voor de kerk. De gemeente zal binnen vijf maanden een advies uitbrengen. In het kader daarvan zullen betrokken partijen gehoord worden. Het eerste project van de stichting is gericht op het behoud van de St. Jozefkerk. In plaats van slopen, wil STERK dat de kerk behouden blijft en dat er een herbestemming voor komt. STERK wil de St. Jozefkerk een multifunctionele invulling geven, voor onder meer kunst en cultuur, heemkunde en educatie. Vanaf vandaag is de website in de lucht: www.sterkkaatsheuvel.nl.

  terug