2005-12-15

  Sloop kerk blijft omstreden
  Bron Brabants Dagblad
 
 

Kaatsheuvel  Sloop kerk
van een verslaggeefster

Raadslid C. Grootswagers (CDA) blijft vechten voor behoud van de St. Jozefkerk in Kaatsheuvel. Het college besloot vorige week de kerk definitief géén gemeentelijk monument te maken en verleende een sloopvergunning voor de kerk en de pastorie. Volgens het college is het besluit om de kerk geen monumentenstatus te geven, dat al op 25 januari genomen werd, onherroepelijk. "En we hebben geen nieuwe argumenten gehoord om het besluit te heroverwegen", reageert burgemeester R. van Hoek. Enkele buurtbewoners en de monumentencommissie probeerden afgelopen tijd het college op andere gedachten te brengen. Grootswagers wil vanavond tijdens de raadsvergadering nog enkele punten opgehelderd zien: "Hij heeft op voorhand enkele schriftelijke vragen gesteld. Grootswagers stelt dat het besluit om de kerk niet als monument aan te wijzen, gepubliceerd had moeten worden in een huis-aan-huisblad. Dat is niet gebeurd. Verder had de monumentencommissie al in mei 1999 een verzoek gedaan om de kerk wel op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Volgens de plaatselijke monumentenverordening moet het college binnen uiterlijk twintig weken reageren. Ook dat gebeurde niet: pas begin 2005 nam het college een beslissing. En dat gebeurde net op het moment dat er geen volwaardige monumentencommissie was. Toen werd bovendien de mededeling aan de commissie pas gedaan nádat de eventuele bezwaartermijn al was verstreken.

  terug