2006-01-31

  Zo'n zestig bezwaren tegen sloop
  Bron Brabants Dagblad
 
 

Tegen de sloopvergunning die de gemeente heeft afgegeven voor de St. Jozefkerk aan het Wilhelminaplein in Kaatsheuvel, zijn uiteindelijk rond de zestig bezwaarschriften ingediend. In de plannen moet de kerk grotendeels wijken voor woningbouw.

Een ambtenaar van de gemeente Loon op Zand laat weten dat op sloopvergunningen doorgaans niet zoveel bezwaren binnenkomen. "Dan gaat het meestal om de linker- of rechter buurman. Als je het zo bekijkt, is zestig veel."
K. Berkelmans, een van de bewoners van het Wilhelminaplein die een bezwaaractie op touw zette, is blij met het aantal. "ik denk dat de gemeente onder de indruk zal zijn. "Vorige week is een afvaardiging van de Federatie Noord-Brabants Monumentenoverleg naar de St. Jozefkerk komen kijken. Berkelmans: "Die heeft toegezegd lokale initiatieven om de kerk overeind te houden, te zullen ondersteunen."

Markant
De St. Jozefkerk staat op een markant punt op het Wilhelminaplein. Het kerkgebouw is volgens deskundigen karakteristiek door zijn sobere bouw. Een Tilburgs bouwbedrijf heeft de kerk gekocht, met de bedoeling die te slopen en er woningen te bouwen. Het plan is om een paar muren overeind te laten staan. Het gaat daarbij onder meer om de kerkmuur die grenst aan het kerkhof. De St. Jozefkerk is in Kaatsheuvel overbodig geworden door de afname van het aantal kerkgangers.

Priestertekort
Ook het priestertekort in het bisdom Den Bosch speelde een rol in het besluit om de kerk te sluiten. De St. Jozefparochie fuseerde enige tijd geleden met de St. Jansparochie (centrum) en de parochie Berndijk tot de parochie Kaatsheuvel. In het dorp zijn nu nog twee katholieke kerken in gebruik: de St. Jan in de Hoofdstraat en de kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum in de Erasstraat (Berndijk).

  terug