2006-02-10

  Kogel door de St. Jozefkerk
  Bron Weekjournaal
 
  Kaatsheuvel - In een brief aan het Bisdom van 's-Hertogenbosch heeft het college van B en W van Loon op Zand laten weten dat het complex Wilhelminaplein 2-3 in Kaatsheuvel, de St. Jozefkerk, niet wordt aangewezen als gemeentelijk monument. De reden hiervoor is dat de belangen om het complex niet aan te wijzen als monument zwaarder wegen dan wanneer het complex wel monumentaal zou worden. De Sint Jozefkerk werd een aantal weken geleden al gesloten. In de kerk worden geen diensten meer gehouden. Het complex is met medeweten van het gemeentebestuur aangeboden aan diverse ontwikkelaars waarbij er vanuit wordt gegaan dat het gebouw gesloopt zou kunnen worden ten behoeve van herontwikkeling. Het Bisdom maakt desgevraagd geen bezwaar tegen het besluit. In de raadsvergadering van vorige week donderdag richtte C. Grootswagers van het CDA zich tot de burgemeester met een verzoek om een notitie over de monumentencommissie en de invulling daarvan. Die vraag stelde hij naar eigen zeggen al eerder aan de twee vorige burgemeesters. "Ik hoop op driemaal is scheepsrecht." Burgemeester Van Hoek-Martens beseft dat de commissie minimaal bezet is, "en dat is zorgelijk". De stand van zaken wordt beschreven, waarna informatie daarover volgt. "Dan kunnen we bekijken welke stappen nodig zijn."
  terug