2006-02-11

  Voorvechters van Jozefkerk willen 'alles uit de kast' halen
  Bron Brabants Dagblad
 
 

Kaatsheuvel Sloop kerk
van een verslaggever

De voorvechters van de St. Jozefkerk in Kaatsheuvel willen zich tot aan de Raad van State verzetten tegen de sloop van die kerk. "Tegen de bouwvergunning, de kapvergunning, voor planschade: we halen alles uit de kast." Dat zei Kaatsheuvelnaar G. Dorlo deze week tijdens een hoorzitting. Daar konden de mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de sloopvergunning voor de kerk, hun bezwaren toelichten. Volgens Dorlo zijn de problemen ontstaan door getouwtrek over eerst een rijks- en later de gemeentelijke monumentenstatus voor de kerk. Beide worden niet verleend. Het college hakte begin vorig jaar de knoop door. Volgens Dorlo zonder inhoudelijke argumenten en tegen een advies van de monumentencommissie in. Hij stelt dat het besluit, onopgemerkt, werd gepubliceerd via de besluitenlijst op de gemeentelijke site. Dorlo: "Nu is het vijf voor twaalf en rest niets anders dan de juridische weg". Dorlo benadrukt dat terugkomen op de sloopvergunning geen geld hoeft te kosten: "in een vergelijkbaar geval in Breda was er voor die gemeente ook geen schadeplicht". Andere bewoners wijzen niet op de juridische, maar op de sociale impact van de sloop. Van "mijn ouders hebben nog geld opgehaald voor de klokken" tot "het is een landmark". Via een website van de bewoners hadden gisteravond ruim 280 belangstellenden hun steun betuigd aan de bezwaarmakers. P. van Dun, optredend namens Remmers BV die op de plek van de kerk nieuwbouw wil realiseren, wil dat de sloopvergunning overeind blijft. Het niet aanwijzen als gemeentelijk monument mag volgens hem geen rol spelen omdat die bezwaartermijn al verlopen is. "De overige gronden voor het wijzigen van de vergunning gaan over veiligheidsmaatregelen." En die wil het bedrijf treffen.

  terug