2006-05-11

  De toekomst van de Sint Jozefkerk
  Bron Weekjournaal
 
 

DE TOEKOMST VAN DE SINT JOZEFKERK

Kaatsheuvel - Hoe kan sloop van de Sint Jozefkerk worden voorkomen, wat moet er met het gebouw gebeuren en hoe wordt dat bekostigd?

Om het gebouw te behouden moet een financieel haalbare herbestemming worden gevonden. STERK krijgt daarbij hulp van het inmiddels ervaren Monumentenfonds Brabant. STERK voorzitter Lilian Grootswagers: "We willen de Sint Jozef niet alleen behouden, we willen ook een herbestemming gestoeld op de invullingen ontmoeten, ontspannen, onthaasten en ontwikkelen. We werken zelf aan een kostendekkende constructie. Met plaats voor bijvoorbeeld kunst, heemkunde, cultuur, muziek en dans, dit alles in combinatie met wonen. De invulling moet een positieve invloed hebben op de omgeving en bijdragen aan de maatschappelijke functie die het gebouw tot nu toe heeft gehad." De architecten en ervaringsdeskundigen die door STERK zijn benaderd zouden heel graag in de kerk een kijkje nemen om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn. "We willen in ieder geval mensen samenbrengen op de locatie. De fietsroute kan langs het gebouw lopen, lekker een kopje thee in de tuin. Zo wordt de Sint Jozef regionaal relevant.

  terug