2006-06-11

  Alternatief voor sloop?
  Bron Waalwijker
 
 

Kaatsheuvel - De Stichting Erfgoed Kaatsheuvel (STERK) is heel tevreden over de reacties op het voornemen om de St. Jozefkerk in Kaatsheuvel te behouden. Het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat het gemeentebestuur het wenselijk acht dat er nogmaals wordt gekeken naar een alternatief voor sloop. "Er zit dus beweging in", stelt Lilian Grootswagers, voorzitter van STERK.

"Het gemeentebestuur wil met dit besluit voorkomen dat er een situatie ontstaat die niet meer terug te draaien is, terwijl er nog geen definitief plan is voor de invulling van het gebied. " Stichting STERK werd per brief door de gemeente Loon op Zand van deze ontwikkeling op de hoogte gesteld. "Wij gaan ervan uit dat ook het kerkbestuur luistert naar het signaal dat door zoveel burgers is gegeven. Afgelopen dinsdag hebben we vanuit de provincie vernomen dat er diverse mogelijkheden zijn waarbij financiële ondersteuning geboden kan worden voor het behoud en herbestemming van de St. Jozefkerk. Het kerkbestuur moet daar dan wel aan mee willen werken."

De handtekeningenactie leverde 1850 steunbetuigingen op. Via de website kreeg STERK nog eens 740 adhesiebetuigingen. "Uiteraard veel uit Kaatsheuvel zelf. Maar ook daarbuiten. Opvallend veel mensen hebben ook de moeite genomen om ons een brief te sturen," aldus Grootswagers. Er kwamen zelfs reacties uit Brussel en Milaan. Prof. Dr. A.J. v. Bijsterveldt uit Tilburg (Hoogleraar cultuur aan de Universiteit van Tilburg) heeft ook zijn handtekening gezet. Het Comité van aanbeveling heeft ook versterking gekregen, want daarvoor heeft Ben Mandemakers zich opgegeven.

  terug