2006-06-15

  St. Jozef krijgt tijd
  Bron Weekjournaal
 
 

EERST PLANNEN INVULLING TERREIN, ANDERS GEEN SLOOP

Kaatsheuvel - Stichting STERK, strijdend voor het behoud van de Sint Jozefkerk, krijgt wederom een steun in de rug, nu van de gemeente Loon op Zand.

Met ruim 2800 steunbetuigingen heeft stichting STERK heel wat losgemaakt in de gemeenschap. De Sint Jozefkerk ligt menigeen na aan het hart. De gemeente Loon op Zand heeft nu een duidelijk signaal afgegeven dat het gebouw niet zomaar gesloopt mag worden. Als goede alternatieven voor behoud zich aanbieden moeten deze in overweging worden genomen. Slopen zonder dat duidelijk is wat met het vrijkomende terrein gebeurt, is voor het college dus geen optie. De massale steunbetuiging heeft in deze stellingname ongetwijfeld een rol gespeeld. "Het betekent voor ons tijd om verder te ontwikkelen en overleg te plegen met allerlei partijen", aldus voorzitter van STERK Lilian Grootswagers. "We ontwikkelen nu businessplannen zodat we het kerkbestuur zo goed mogelijk te woord kunnen staan, mochten we de gelegenheid krijgen met hun in gesprek te gaan."

  terug