Editie 2006-05-29
     
  Kaatsheuvel, 29 mei 2006 3e Editie

Deze derde editie bevat als bijlage een uitgebreid verslag van de bijeenkomst van zaterdag 27 mei jl.

Belangrijkste bevindingen van die middag:

a. Overtuiging dat verwerving van het complex en herbestemming financieel haalbaar is.
b. Duidelijk wordt dat de steun, die vanuit de gehele bevolking zichtbaar begint te worden, door deze groep mensen (van de organisatie en nog vele andere onzichtbaren) volmondig gedragen wordt.
c. Verbazing en verbijstering over:
Herhaalde weigering van het kerkbestuur om met ons in gesprek te raken:
Als er zovelen zijn die, vanuit maatschappelijke betrokkenheid, hun kennis en kunde ten dienste willen stellen om het gebouw en deze plaats te behouden voor de toekomst, kan men daar als kerkbestuur toch niet zomaar aan voorbijgaan. Inmiddels zijn er vanuit de burgers en bevolking meer als 2300 steunbetuigingen ontvangen om het besluit tot sloop af te wenden en een herbestemmingsonderzoek plaats te laten vinden.
d. monumentenstatus negatief advies
Verbijstering dat een complex dat de zware selectiecriteria op provinciaal niveau volgens de normen van de landelijke Rijksmonumentendienst doorstond en behoorde tot de 6% die uiteindelijk het recht had op de rijksmonumentenstatus, door de gemeente vergezeld werd van een negatief advies.
(zie commentaar bij historie in vogelvlucht).

Brainstormsessie:
Deze brainstormsessie heeft bepaalde zaken direct onder de aandacht gebracht en duidelijk gemaakt. Het werd een groepsdiscussie. Verzoek aan eenieder is om nogmaals na te denken over de gestelde vragen in de brainstormsessie en terug te koppelen aan het bestuur secr.sterk@planet.

Gezien de inrichting van de stichting en de aanwezige expertise op allerlei gebied. Willen we graag inzetten om een voorbeeld te worden voor de provincie Noord-Brabant.
Om met de woorden van voormalig commissaris van de Koningin Frank Houben te spreken: “Samenwerking biedt de beste kansen om successen te behalen. Samen kun je verder komen!” Hopelijk kunnen de positieve resultaten van die samenwerking in 2008 uitgeroepen als het “Jaar van het Religieus Erfgoed” in de vorm van een geslaagde herbestemming van de St. Jozefkerk worden gepresenteerd. Bijzondere aandacht zal dan ook worden gevraagd van gedeputeerde Luijendijk voor dit project.

Wij als bestuur, hebben ontzettend genoten van uw enthousiasme en positieve bijdrage. Het gevoel om gezamenlijk te staan voor een goede zaak en te mogen werken met mensen die vanuit allerlei disciplines hun bijdrage willen en kunnen leveren is een grote stimulans. Samen gaan we de uitdaging aan. Dank voor alle steun.

Namens Stichting STERK
Lilian Grootswagers
Marri Hendriks
Marry de Wijs


Bijlage: powerpointpresentatie met toelichting
Bijlage 1: uitgebreide toelichting historie in vogelvlucht
Adreslijst van commissieleden
 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.