Editie 2006-05-06
     
  Kaatsheuvel, 9 mei 2006 1ste editie

Onderwerp: St. Jozefkerk Kaatsheuvel


Beste medestanders,

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Stichting STERK. Om iedereen op een zo volledig mogelijke manier te informeren over de activiteiten van de stichting hebben wij voor dit medium gekozen. Hopelijk zult u veel plezier beleven aan het lezen van deze nieuwsbrief.

STERK Stichting Erfgoed Kaatsheuvel
Opgericht: 24 april 2006

Het bestuur: Voorzitter Lilian Grootswagers
Secretaris Marry de Wijs
Penningmeester Marri Hendriks

Doelstelling:
De bevordering, bescherming en instandhouding van die zaken die in het belang van de cultuurhistorie, de architectuurhistorische waarde of hun schoonheid voor de toekomst dienen te worden bewaard.

Het geeft vertrouwen, dat u zich met zo velen verbonden voelt met onze doelstelling en met ons eerste project: behoud van de St. Jozefkerk te Kaatsheuvel.

Wij stellen het comité van aanbeveling aan u voor:
Drs. M.J.J. van Amelsvoort (ex inwoner van Kaatsheuvel voormalig staatssecretaris)
Jan Asselbergs (kunstschilder en oud inwoner van Kaatsheuvel)
Christel Asselbergs (manager en onontbeerlijke stimulator )
Carlo Bergmans (dirigent jeugdorkest Harmonie Kaatsheuvel, initiator Night of Harmony)
Drs. H.R. Binderhagel (betrokken inwoner van Tilburg en burgemeester van Nuth)
Prof. Dr. L. de Klerk (voormalig Rect. Magnificus KUB Tilburg, voorzitter bestuur Museum Slager te Den Bosch)
Drs. A.R. Wolters (secretaris Task Force Toekomst Kerkgebouwen/ directeur E.C.N.C.)

Verder hebben we inmiddels 6 adviescommissies:
Juridische zaken, monumentenstatuscommissie, bouwcommissie financiële commissie, kunstcommissie, pr-commissie. Een aantal commissies is al bemand, momenteel zijn wij druk bezig met de volledige bemensing, in een latere nieuwsbrief stellen wij u hiervan op de hoogte.

Dit is een summiere kennismaking met de stichting. Graag nodigen wij u in de nabije toekomst uit voor een bijeenkomst waar iedereen die betrokken is bij de stichting elkaar kan ontmoeten en waar wij u volledig zullen informeren.

Acties:
Deze week start er een grote handtekeningenactie. Er zullen een aantal artikelen verschijnen in de pers. Het Weekjournaal, (interview en advertentie); De Waalwijker, (idem); Brabants Dagblad (interview). Hierin wordt aandacht gevraagd voor de handtekeningenactie en wat het beoogde doel is.

Het doel van de handtekeningenactie is
de St. Jozefkerk behoeden voor sloop.
Zoveel mogelijk handtekeningen vergaren waarmee wij vragen het parochiebestuur, het bisdom en de politiek met ons mee te denken en mee te zoeken naar haalbare alternatieven. Slopen is geen optie.

Om te spreken met de woorden van gedeputeerde Luijendijk: “Afbraak is de laatste oplossing en meestal een zwaktebod. Veel creativiteit kan opbloeien uit samenwerking van alle partijen.”

Inlevertermijn van handtekeningstrookjes is van 11 mei tot en met 17 mei op 4 locaties in het centrum van Kaatsheuvel.
Verder start er een actie richting het verenigingsleven. Handtekeningenlijsten worden verspreid en na circa 2 weken weer opgehaald.

Er wordt hard gewerkt, op alle fronten. Herbestemmingontwikkeling vindt ook plaats binnen de gelederen van de stichting. Wij zijn ons ervan bewust dat herbestemming de enige mogelijkheid is om het gebouw te behouden. Zelf zijn we op dit gebied dan ook actief. De bedoeling is een kostendekkende constructie te realiseren die geen winstoogmerk voor ogen heeft. Het conceptplan is gebaseerd op ontmoeten, ontspannen, onthaasten, ontwikkelen. Er wordt gedacht aan een multiculturele invulling van de kerk met ruimte voor plaatselijke heemkunde, kunst en cultuur, educatieve projecten, muziek- en dans uitvoeringen in combinatie met woningen (bijvoorbeeld in pastorie, toren en gedeelte van de tuin). Een kapelfunctie wordt in het plan meegenomen. STERK staat ook open voor aanvullende ideeën met betrekking tot herbestemming. Het behoud van de kerk moet hierbij voorop staan.

Wij bedanken u nogmaals voor alle steun, in de toekomst zult u van ons horen.


Met vriendelijke groet,

Namens Stichting STERK
Lilian Grootswagers, Marri Hendriks, Marry de Wijs

Correspondentieadres: Dr. Ariënsplein 2
Telnr.: 0416 - 278971 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.