Editie 2006-05-22
     
  Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de Stichting STERK, zoals afgesproken is deze nieuwsbrief tevens de uitnodiging voor de kennismakingsbijeenkomst.

Agenda bijeenkomst:
13.30 uur ontvangst en aanvang

13.45 uur Presentatie
Oprichting stichting: doelstelling
Historie in vogelvlucht, status van het project
Hoe nu verder:
Introductie commissies: bemensing en taken
Herbestemming concept voorstel
Eerste voorzet tekeningen architectenbureau De Bever

14.45 uur brainstorm

15.30 uur samenvatting en verder op weg

Locatie: Zuidhollandsedijk nr. 139 te Kaatsheuvel
(een routebeschrijving vindt u hierbij)

Graag vernemen wij van u of u aanwezig zult zijn. Mail secr.sterk@planet.nl of neem telefonisch contact op: 0416-278971.

Op bladzijde 2 van deze nieuwsbrief vindt u de voorlopige indeling van de commissies. Gedurende de middag kunnen er, gezien de expertise en disciplines die aanwezig zijn, nog verschuivingen in de samenstelling plaatsvinden.

Wij hopen u op 27 mei om 13.30 uur te begroeten aan de Zuidhollandsedijk 139.


Namens Stichting STERK
Het Bestuur: Lilian Grootswagers
Marri Hendriks
Marry de Wijs
 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.