Editie 2016-5-10
     
  Geachte medestanders en betrokkenen,

Vandaag, dinsdag 10 mei 2016 meldt het Brabants Dagblad, in een artikel geschreven door journalist Nico Snels officieel dat de herbestemming van de Jozefkerk zal bestaan uit een medisch centrum. Dhr. v.d. Berg (ontwikkelaar en koper van het gebouw) licht toe dat de eerste fase van de herbestemming het kerkgebouw zelf zal zijn. Fysiotherapeut J. Berkelmans is samen met huisarts C.J. de Ruijter een van de initiatiefnemers en toekomstig huurder. Het idee is een volwaardig gezondheidscentrum te maken waarin zoveel mogelijk eerstelijnszorg aanwezig is.

Heel mooi is ook dat het initiatief niet zal leiden tot leegstand op andere locaties maar dat het een extra vestiging wordt. Ook de prikpost en Apotheek De Koning, Podotherapie v.d. Eerden, orthopedagoog/gz-psycholoog Van de Wiel, Puur verloskundigen, Thebe en een logopedist behoren tot de huurders. Er is nog ruimte voor het vestigen van enkele extra disciplines. Daarbij wordt gedacht aan het wijkteam, een tandarts, of een poliklinische afdeling van het ziekenhuis volgens de heer Berkelmans en huisarts De Ruijter.

Bijzonder is dat dit plan het mogelijk maakt dat het gebouw opnieuw een ontmoetingsplaats zal zijn.
Deze herbestemming, eerst waren woningen voorzien, maakt het mogelijk dat het gehele gebouw publiekstoegankelijk blijft en een mooie maatschappelijke functie krijgt.

Dhr. v.d. Berg hoopt in januari klaar te zijn met fase 1, de restauratie en herbestemming van de Jozefkerk. De procedures worden momenteel doorlopen, daardoor kan het eventueel ook voorjaar 2017 worden.

De restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door de vorig jaar door de Provincie Noord Brabant verleende subsidie. De Parochie heilige Willibrord, de heer v.d. Berg, de gemeente Loon op Zand en Stichting STERK maakten de subsidieverlening en de planvorming (destijds nog meer gericht op woningen) vorig jaar gezamenlijk bekend.

U zult allen begrijpen dat wij zeer blij zijn met dit idee om een volwaardig gezondsheidscentrum te realiseren.
Wij wensen dhr. V.d. Berg veel succes toe met de te lopen procedure en houden u natuurlijk op de hoogte van de voortgang.

Namens het bestuur

Lilian Grootswagers
Marri Hendriks
Christian Vermeer
 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.