Editie 2015-12-31
     
  Beste medestander en cultuurliefhebber,

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor onze Stichting. De Jozefkerk heeft na 10 jaar zicht op een herbestemming. Parochiebestuur, ontwikkelaar en gemeente werken samen aan de planvorming. De provinciale subsidie voor herbestemming van religieus erfgoed is toegekend. Aan deze laatste is de voorwaarde verbonden van start van de restauratie en herbestemming in 2016. Natuurlijk moet er nog een vergunningentraject gelopen worden maar daar wordt momenteel hard aan gewerkt. We kijken allen uit naar de start van de restauratie en het moment van de herbestemming.

Daarnaast heeft Stichting STERK samen met de culturele verenigingen een nieuw initiatief opgetild "SamenSterkKaatsheuvel". Met als hoofddoel de kruisbestuiving en de samenwerking tussen de verenigingen te bevorderen en zo ons gezamenlijk Kaatsheuvels kleurenpalet richting de toekomst te versterken. Deze samenwerking heeft geleid tot een bijzonder geslaagd festival in September 2016, het SamenSterkFestival, waar veel verenigingen zich presenteerden aan het publiek en aan elkaar. Het Festival is bezocht door zeker 600 mensen en de prachtige vraag en aanbodborden die samen met de verenigingen zijn opgesteld hebben ook al hun weg gevonden naar andere evenementen, zoals de opening van het cultureel centrum De Klavier in Kaatsheuvel.

Goed om te zien dat het gezamenlijke initiatief zo goed werkt. Het is de bedoeling dat op de speciale website www.samensterkkaatsheuvel.nl begin dit jaar alle jaarprogramma's van de deelnemende verenigingen zullen verschijnen, zodat u met 1 klik een overzicht hebt van allerlei culturele evenementen/activiteiten in Kaatsheuvel. Op 26 januari a.s. worden de verenigingen in de gelegenheid gesteld hun programma's kenbaar te maken en te delen met ons en elkaar.

Op 26 januari 20.00 uur in het Klavier vertonen we de film die LAS79 heeft samengesteld van dit festival. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om te komen kijken. Graag aanmelden bij dymph.brokx@gmail.com voor 24 januari.

Tenslotte wensen wij u allen een bijzonder goed 2016.

Namens het bestuur
Lilian Grootswagers
Marri Hendriks
Christian Vermeer
 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.