Editie 2014-01-06
     
  Kaatsheuvel, 7 januari 2014 1e editie 2014

Beste medestanders,

Allereerst wensen wij u allen een bijzonder goed 2014 en grijpen deze gelegenheid meteen aan om u te bedanken voor uw bijdrage, betrokkenheid en inspanningen ter bevordering, bescherming en instandhouding van het erfgoed van Kaatsheuvel. Speciaal in deze nieuwsbrief willen wij onze dank uitspreken voor een bijzondere financiƫle schenking die wij mochten ontvangen van een betrokken inwoner, die het erfgoed van Kaatsheuvel een warm hart toedraagt.

Jozefkerk:
De directe aanleiding voor de oprichting was in 2006 de voorgenomen sloop van de Jozefkerk. Het directe gevaar voor sloop is inmiddels geweken maar de echte redding van het monument is natuurlijk een herbestemming die het behoud garandeert. 3.200 Mensen deden in 2006 een beroep tot het ontwikkelen van een alternatief voor sloop. Vanaf die datum tot heden zijn de inspanningen van onze stichting dan ook voortdurend gericht op het genereren van kansen voor het realiseren van een herbestemming. Meer hierover leest u op www.sterkkaatsheuvel.nl of in het beleids- en activiteitenplan op de ANBI pagina van de website.

Realisatie van een herbestemming is altijd een langdurig proces. Bijvoorbeeld de herbestemming van de Petruskerk in Vught, waar het proces startte in hetzelfde jaar als in Kaatsheuvel. Inmiddels is dit met veel creativiteit en inzet van betrokken burgers gelukt. Laat u inspireren op http://www.herbestemming.nu/editie-2/1837/case-petruskerk-vught. Zoals in Vught blijkt gaat het altijd om het grijpen van het momentum. Dat doet zich steeds in andere vormen en andere omstandigheden voor. Een actuele stimulans tot het vinden van een herbestemming op korte termijn kan bijvoorbeeld de nieuwe subsidie regeling van de Provincie Noord Brabant zijn. Deze zet in op ondersteuning van de restauratie voor religieus erfgoed met een herbestemming.

Onze wens voor 2014 is dan ook dat dit het jaar zal zijn waarin zichtbare stappen tot realisatie van de herbestemming van de Jozefkerk gezet zullen worden. Wij blijven ons daarvoor inzetten.

Natuurlijk is de stichting op veel meer fronten actief, daarover informeren wij u graag in onze volgende nieuwsbrief.


Namens het bestuur
Lilian Grootswagers - Marri Hendriks - Christian Vermeer

 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.