Editie 2011-05-20
     
  Kaatsheuvel, mei 2011
Onderwerp: Zitting Raad van State inzake topmonumentale status

Beste medestanders,

Vandaag, 20 mei 2011 om 11.00 uur heeft de zitting inzake hoger beroep Parochie Kaatsheuvel plaatsgevonden. Onderwerp was de toegekende topmonumentale status conform de uitspraak van de Rechtbank te Breda 10-12-2010 . Het bestuur en 2 medestanders waren aanwezig bij de Raad van State te Den Haag.

De minister confirmeerde zich aan de uitspraak van de Rechtbank te Breda en erkende de topmonumentale status van de Jozefkerk. Het Cuypersgenootschap, vertegenwoordigd door dhr. L. Dubbelaar, onderschreef de pleitnota en inbreng van Stichting STERK. Door de Raad van State zijn diverse vragen gesteld aan dhr. Valkenburcht (representant van de minister) en dhr. v. Dun (advocaat van het parochiebestuur). Stichting STERK en het Cuypersgenootschap waren in deze derde belanghebbende en zijn door de Raad van State in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven. Verwachte uitspraak binnen 6 weken.

Voor achtergrondinformatie en de pleitnotities van het Parochiebestuur en Stichting STERK verwijzen wij u graag naar de website www.sterkkaatsheuvel.nl pagina actueel of pagina monumentenstatus.

KLAPSTOELENCONCERT 2011 Vooraankondiging
Reserveer alvast donderdag 23 juni in u agenda. ’s Avonds vindt die dag het klapstoelenconcert plaats op het Wilhelminaplein. De PR werkgroep draait op volle toeren, het beloofd een mooie avond te worden. Uitgebreide informatie volgt binnenkort.

Wij hopen u allen daar te mogen begroeten.

Namens Stichting STERK
Het bestuur: Lilian Grootswagers
Marri Hendriks
Christian Vermeer

 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.