Editie 2010-12-10
     
  Kaatsheuvel, 10 december 2010 3e editie 2010

Sint Jozefkerk Topmonument

Beste medestanders,

Vanmiddag om 13.20 uur heeft de bestuursrechter te Breda de St. Jozefkerk te Kaatsheuvel in het kader van de monumentenwet 1988 aangewezen als Rijksmonument. De bestuursrechter heeft op basis van advies van een deskundige van de Stichting Bestuursrechtspraak geconcludeerd dat het kerkcomplex een unieke stedenbouwkundige waarde heeft en op grond daarvan als topmonument kan worden beschouwd. Reeds eerder betitelde de landelijke Raad voor Cultuur het complex al als topmonument.

Door de status van Rijksmonument is de sloopdreiging van de baan. Geheel conform de huidige tendensen in de maatschappij zou nu gehoor gegeven kunnen worden aan de wens van 3.200 burgers, zij riepen in 2006 op tot behoud en onderzoek naar herbestemming.

Het bestuur dankt alle vrijwilligers en sympathisanten voor hun steun en inspanningen, in het bijzonder Dr. B. van Hellenberg-Hubar, Mr. R. Kleijngeld, Dr. Gerrit Vermeer, Mr. Wil Wernink, Prof. P. van Wijmen en Dhr. Leo Dubbelaar van het Cuypersgenootschap.

Wij zijn zeer blij met dit resultaat. Met deze uitspraak en de deskundigenrapportages is onomstotelijk bewezen dat de gemeente Loon op Zand een zeer bijzonder en voor Nederland uniek complex binnen haar gemeentegrenzen heeft. Iets om trots op te zijn.

Voor verdere informatie bezoek de website www.sterkkaatsheuvel.nl / actueel. U vindt er de uitspraak en het persbericht van de Rechtbank te Breda.

Namens het bestuur
Lilian Grootswagers
Marri Hendriks
Christian Vermeer
 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.