Editie 2009-11-25
     
  Kaatsheuvel, 25 november 2009

Beste medestanders,

Voor u ligt de 3e editie van onze nieuwsbrief in het jaar 2009.

Deze nieuwsbrief is er speciaal op gericht om u op de hoogte te stellen van het feit dat morgen, 26 november 2009 om 12.00 uur bij de rechtbank te Breda, Sluissingel 20 de zitting plaatsvindt inzake de rijksmonumentenstatus voor de St. Jozefkerk te Kaatsheuvel.

De zitting is, zoals we van ons juridisch team gewend zijn, zeer goed en gedegen voorbereid. Er zijn heel wat uren in gaan zitten en dat allemaal belangeloos met het goede doel voor ogen. Ditmaal leverden een bijzondere bijdrage: Bureau Res Nova, Dr B. v. Hellenberg-Hubar (onze woordvoerder), Mr. R. Kleijngeld, Prof. P. van Wijmen, Mr. W. Wernink.

Tevens is er een contra bis expertise rapport geschreven door Dr. v. Hellenberg-Hubar in samenwerking met Dr. G. Vermeer van de Universiteit van Amsterdam.

Bij de zitting gaat het om de bijzondere monumentale waarde van de St. Jozefkerk. Daarnaast heeft het gebouw natuurlijk nog een bredere betekenis voor betrokkenen en omgeving. Om de bijzondere monumentale betekenis voor iedereen duidelijk en helder te maken, willen wij onderstaande tekst, geschreven door mevr. v. Hellenberg Hubar, graag met u delen.

Wat de kerk zo bijzonder maakt?
Architect de Kees de Bever uit Eindhoven had een superieur gevoel voor schaal en maat. Daardoor doet het gebouw weldadig aan aan het menselijk oog. Harmonieus noemen we dat en die harmonie heeft te maken met een systematisch doordenken van de verhoudingen van alle onderdelen: hoogte, breedte en diepte van het totale gebouw zijn ontworpen in relatie tot de proportionering van muurvlakken, ramen, toegangen en arcade: alles is op elkaar afgestemd. Door deze afstemming maakt niet alleen het exterieur een evenwichtige indruk, maar toont ook het inwendige een overtuigend ruimtelijk spel, waarbinnen de lichtinval voor een bijzondere enscenering zorgt. We schrijven 1936, de meeste kerkelijke architecten hebben de spitsboog nauwelijks losgelaten of nemen hun toevlucht tot Romaanse stijlcitaten en hier komt een jonge architect die dat bijna helemaal loslaat. Op enkele decoratieve elementen na bestaat de Jozefkerk uit pure vormen, waarmee De Bever ongewild preludeert op de na-oorlogse Bossche school en haar voorkeur voor de vroegchristelijke basiliek. Kind van zijn tijd laat hij daarbij de verhoogde koorviering niet los: deze staat als een monumentaal baldakijn boven het hoogaltaar en zorgt voor een uitgekiende belichting die de ‘heilige plaats’ haast als een toneel in het centrum zet. Dit zijn dan nog maar een paar van de waarden die STERK samen met Gerrit Vermeer van de Universiteit van Amsterdam en Res nova naar voren heeft gebracht.* Dr. B. van Hellenberg-Hubar

Het beroepschrift en de bijlage zijn te lezen op de website www.sterkkaatsheuvel.nl actueel. Na de zitting vindt u er ook de pleitnotitie.

Morgen wordt een bijzondere dag voor Stichting STERK en haar inspanningen voor het behoud van de St. Jozefkerk. We bedanken u voor al uw steun tot nu toe, en rekenen morgen ook op uw morele steun. Zoals altijd staan we samen STERK.

Schenking van € 10.000 euro uit het Stimuleringsfonds van de Rabobank
De eerste mobiele tentoonstellingsmaterialen zijn aangekocht. De heemkundekring heeft van een aantal ervan al gebruik gemaakt bij haar tentoonstelling over de tweede wereldoorlog op verschillende locaties in de gemeente Loon op Zand.


Het bestuur

Lilian Grootswagers
Marri Hendriks
Christian Vermeer
 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.