Editie 2009-07-31
     
  Kaatsheuvel, 31 juli 2009

Beste medestanders,

Voor u ligt de 2e editie van onze nieuwsbrief in het jaar 2009. De nieuwsbrieven geven slechts een impressie van de werkzaamheden die verricht zijn. Het hele jaar door wordt er door allerlei betrokkenen hard gewerkt aan het aandacht vragen voor en het behoud van het erfgoed van Kaatsheuvel.


St. Jozefkerk in NCRV’s Netwerk

Op maandag 27 juli 2009 heeft NCRV Netwerk een uitzending gewijd aan het onderwerp: leegkomende kerken en herbestemmingsproblematiek. Stichting STERK was verzocht om hieraan medewerking te verlenen. De reportage was een weergave van de problematiek rondom leegstand van kerken nu en in de nabije toekomst. De St. Jozefkerk is hierbij als voorbeeld gebruikt. Naast stichting STERK is ook dhr. Jan Bernard Koolen (burger uit onze gemeenschap) gevraagd een bijdrage aan de uitzending te leveren.
Mocht u de reportage gemist hebben dan kunt u deze nog bekijken op onze website www.sterkkaatsheuvel.nl , tabblad actueel, of op de website van Netwerk, uitzending gemist.


Nieuw Bestuurslid:

Per november 2008 heeft onze stichting een nieuw en zeer betrokken bestuurslid welkom mogen heten. Het is Christian Vermeer, docent Hogeschool bedrijfseconomie en marketing, geboren en getogen Kaatsheuvelnaar.
Op de nieuwjaarsreceptie hebben wij stilgestaan bij het feit dat Marry de Wijs, die zich vanaf de start van onze stichting met veel betrokkenheid heeft ingezet voor het behoud van de St. Jozef, is teruggetreden als bestuurslid. Wij wensen Marry en haar partner Leon een welverdiende fijne tijd samen toe. Wij zijn hen heel dankbaar voor hun tomeloze inzet. Bij alle activiteiten waren zij een actieve stimulerende motor. Heel veel dank.


Schenking van € 10.000 euro uit het Stimuleringsfonds van de Rabobank

In december 2008 heeft stichting STERK samen met Heemkundekring De Ketsheuvel een presentatie gegeven bij de Rabobank en aansluitend een aanvraag voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds ingediend. Gezamenlijk willen wij het erfgoed van Kaatsheuvel dichter bij het publiek brengen. Het Rabobank Stimuleringsfonds heeft ons initiatief beloond door de Stichting € 10.000,- te schenken. Hiervoor zullen presentatiematerialen worden aangeschaft zodat er tentoonstellingen op locatie ( bijvoorbeeld in scholen, bejaardentehuizen, openbare gebouwen e.d.) verzorgd kunnen worden en lezingen van de heemkundekring ondersteund kunnen worden met materialen. De Stichting is bijzonder blij met deze financiële impuls van Rabobank de Langstraat.


Tentoonstelling “Kaatsheuvel op de kaart” 7 t/m 26 september, locatie: Bibliotheek Kaatsheuvel

In het kader van Open Monumentendag 2009 verzorgt heemkundekring De Ketsheuvel in samenwerking met Stichting STERK een tentoonstelling met als thema "Kaatsheuvel op de Kaart". De tentoonstelling is van 7 t/m 26 september te zien in de bibliotheek van Kaatsheuvel. “Op de kaart” betekent aandacht voor monumenten die op een of andere manier ooit op de kaart zijn gezet. Het zijn vaak markante gebouwen die een (stedenbouwkundige) ankerfunctie hebben of op een bijzondere of bepalende plek gelegen zijn, zoals een molen of een kerk. Deze gebouwen worden vaak als iconen van een stad of dorp beschouwd.

Van oudsher worden deze gebouwen al aangegeven op landkaarten, plattegronden, stadsgezichten, topografische kaarten, uitbreidingsplannen, gravures en ontwerptekeningen. Ze worden beschreven in reisgidsen en zijn ook op een ansichtkaart verkrijgbaar. Tijdens deze tentoonstelling krijgt u een aantal unieke landkaarten, topografische kaarten en oude ansichtkaarten te zien van monumentale plaatsen en gebouwen in Kaatsheuvel.


Rijksmonumentenstatus St. Jozefkerk:

Het zag er allemaal zo bijzonder goed uit. In februari heeft de commissie van bezwaarschriften (een commissie die bestaat uit onafhankelijke deskundigen) het bezwaar van onze Stichting tegen de eerder genomen beslissing van de minister, om de St. Jozef niet aan te wijzen als rijksmonument, GEGROND verklaard. Een zeer grote winst, die meteen de deskundigheid aangeeft van het team van juristen die het dossier verdedigen. Op 17 juni 2009 heeft de minister toch besloten de St. Jozef niet aan te wijzen als Rijksmonument, op grond van zijn tijdelijke beleid. Wel wordt de bijzondere cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde erkend en onderschreven. De minister vindt het belangrijk dat het gebouw behouden blijft en roept in zijn besluit zelfs partijen op in overleg te gaan om de herbestemmingsmogelijkheden te onderzoeken en zo het gebouw te behouden voor de toekomst. Een understatement van de minister dat wij als Stichting STERK en alle betrokkenen ons inzetten voor een waardevolle zaak.

Op 27 juli 2009 is door de stichting beroep aangetekend bij de Rechtbank te Breda, tegen dit besluit. Het team dat verantwoordelijk is voor het beroepschrift bestaat uit: Prof. P. van Wijmen, Mr. R. Kleijngeld, mevr, Dr. Van Hellenberg-Hubar, Mr. W. Wernink en mevr. Mr. M. Kop. De belangrijkste argumenten om bezwaar aan te tekenen zijn dat de minister juridisch onjuist heeft gehandeld door zijn beleid boven de wet te stellen en de erkenning van de rijksmonumentale waarde van het complex door de minister. De minister onderschrijft in zijn besluit dat de stedenbouwkundige situatie uniek is en dat het complex op basis van het MSP in 1998 erkend is als rijksmonument. Ook het Cuypersgenootschap gaat in beroep. Het volledige advies van de commissie van bezwaarschriften en het besluit van de minister vindt u op de website www.sterkkaatsheuvel.nl/tabblad actueel.

Wij wensen u allemaal een prettige vakantie. U kunt altijd onze website www.sterkkaatsheuvel.nl bezoeken voor de meest actuele informatie.

Het bestuur

Lilian Grootswagers
Marri Hendriks
Christian Vermeer
 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.