Editie 2007-04-07
     
  Kaatsheuvel, 4 juli 2007 Editie 03-2007

Beste medestanders,

Voor u ligt alweer de 3e editie van onze nieuwsbrief in het jaar 2007. De nieuwsbrieven geven slechts een impressie van de werkzaamheden die verricht zijn, niet alle items zijn geschikt om in een nieuwsbrief te vermelden. Op zaterdag 1 september (14.00 – 17.00) staat dan ook de 3e STERK bijeenkomst gepland. Doel is elkaar weer volledig op de hoogte brengen van de actuele situatie en uitwisseling van deskundigheid.

Rijksmonumentenstatus:
De beslissing is nog niet genomen het dossier is nog in behandeling. Zoals reeds eerder gemeld mag de rijksdienst gebruik maken van de mogelijkheid van uitstel tot een later tijdstip. Op 1 juli 2007 wordt er een nieuwe tijdelijke beleidsregel van kracht. Meer informatie hierover vindt u op http://eb.sdu.nl/sduwebdata/op/SC80989.pdf

Provincie:
Van Gedeputeerde Staten hebben wij een brief mogen ontvangen waarin zij haar waardering uitspreken voor het feit dat de Stichting zich tot dusver met veel energie ingezet heeft voor behoud van de monumentale St. Jozefkerk. Graag is men bereid daar een bijdrage aan te leveren, de toezegging van de commissaris van de koningin mevr. H. Maij Weggen wordt hierin dan ook schriftelijk bevestigd.

Gemeente Loon op Zand:
Omdat de woonbestemming op de pastorie was vervallen nu de kerk buiten gebruik is moest er een art. 17 procedure gelopen worden ivm tijdelijke vrijstelling op het bestemmingsplan om tijdelijke bewoning mogelijk te maken. Burgemeester R. v. Hoek heeft nu besloten haar intrek te nemen in Huis ter Heide. Jammer voor het kerkgebouw en de pastorie: bewoning draagt natuurlijk altijd bij aan behoud.

Klapstoelenconcert
Vanwege slechte weersomstandigheden heeft het klapstoelenconcert geen doorgang kunnen vinden. In September wordt een nieuwe datum bekend gemaakt. Hierbij willen wij de deelnemers, organisatoren en sponsoren van de 200 affiches danken voor hun geweldige inzet.

Programma 3E STERK bijeenkomst
Wij hebben dhr. Roger Hamelinck (lid van de Task Force Toekomst Kerkgebouwen) bereid gevonden om tijdens de bijeenkomst een presentatie te houden. Hij is zeer bekend met de materie en kan zeker een positieve bijdrage leveren aan onze discussie ronde.

Rest ons nog u allen een heel prettige zomervakantie te wensen. Wij hopen u te ontmoeten op 1 september 2007 14.00 uur op de Zuid-Hollandsedijk. Het programma van de middag zal later worden toegezonden.

Namens het Bestuur,
Lilian Grootswagers
Marri Hendriks
Marry de Wijs
 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.