Editie 2007-05-05
     
  Kaatsheuvel, 5 mei 2007 Editie 02-2007

Beste medestanders,


Aandacht voor kansen en problematiek tijdens opening Jhieronimus Bosch Art Center
De kansen cq. problematiek rondom religieus erfgoed staat de laatste maanden volop in de schijnwerpers. Prof. Dr. P. v. Vollenhoven vroeg in zijn toespraak tijdens de opening van De Jacobskerk te Den Bosch ook aandacht voor deze materie aan de minister van OC&W dhr. R. Plasterk. Wij feliciteren dhr. Jo Timmermans met de opening van het Jhieronimus Bosch Art Center, een prachtig voorbeeld van herbestemming in het Bossche bisdom.
Het restauratiefonds, waarvan Prof. Mr. P. v. Vollenhoven voorzitter is, constateert dat extra inzet voor behoud van de identiteit van Nederland noodzakelijk is. Belangrijke monumenten en stads- en dorpsgezichten moeten beschermd worden voordat zij door nieuwe ontwikkelingen definitief verdwijnen. Het vinden van nieuwe rendabele bestemmingen voor waardevolle monumenten zou volgens het restauratiefonds beloond moeten worden.

Rijksmonumentenstatus:
Deze maand is het precies 10 maanden geleden dat de voorbescherming van kracht is. Met interesse wachten wij op de beslissing van de minister .De mogelijkheid bestaat dat de beslissing uitgesteld wordt tot een later tijdstip.
Procedure bij aanwijzing dan wel afwijzing: partijen worden in de gelegenheid gesteld binnen 6 weken bezwaar aan te tekenen, daarna kan in beroep worden gegaan. Tijdens de bezwaar/beroepsperiode blijft de voorbescherming van kracht. Voor eventuele juridische bijstand mogen wij rekenen op steun van de Van Abbestichting en het Cuijpersgenootschap, 2 instellingen die veel ervaring en deskundigheid hebben op dit gebied.

Kerkbestuur:
Er zijn diverse pogingen gedaan om met het kerkbestuur in gesprek te raken. Helaas zijn wij tot op heden niet in de gelegenheid gesteld eventuele oplossingen als alternatief voor sloop aan hen voor te leggen.

Provincie:
Dhr. Wim Luijendijk heeft als gevolg van de verkiezingsuitslag afscheid moeten nemen als gedeputeerde van Cultuur. Het bestuur bezocht zijn afscheidsreceptie, een goede gelegenheid om hem te bedanken voor zijn inzet. Zijn keuze om een werkbezoek af te leggen en de betrokken wijze waarop hij ons heeft ondersteund, betekende veel voor ons. De opvolgster van dhr. Luijendijk is mevr. Brigite Haaften-Harkema, u welbekend, zij was als statenlid al zeer betrokken en geïnteresseerd (zie nieuwsbrief editie 4 en 5 2006). Wij feliciteren haar en wensen haar veel succes als gedeputeerde.
Bijzonder is ook de toezegging van de Commissaris van de Koningin mevr. H. Maij Weggen tijdens haar werkbezoek aan Loon op Zand om persoonlijk aandacht te vragen bij de bisschop en zo een bijdrage aan het behoud van de St. Jozefkerk en een prachtige plek in het dorp te leveren. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor deze toezegging.

Gemeente Loon op Zand:
Burgemeester R. van Hoek heeft aangekondigd per 1 mei 2007 haar intrek te nemen in de pastorie van de St. Jozefkerk. (voor meer informatie www.sterkkaatsheuvel.nl (actueel en persberichten).

Landelijke aandacht:
Velen volgen de ontwikkelingen in Kaatsheuvel op de voet. Meerdere malen zijn wij vernoemd in de landelijke pers. (zie www.sterkkaatsheuvel.nl actueel – de allerlaatste feiten
St. Jozefkerk).

Klapstoelenconcert:
Door de PR groep wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van een 2e klapstoelenconcert dat gepland staat in juni. Als de definitieve datum bekend is, zullen wij u meteen op de hoogte stellen.

Task Force Toekomst Kerkgebouwen:
Het bestuur van STERK is op bezoek geweest bij de voorzitter van de Task Force Toekomst Kerkgebouwen dhr. Frank Petter (burgemeester van Woudrichem). Het afgelopen jaar heeft de T.F.T.K. ons onvoorwaardelijk gesteund en op veel fronten aandacht gevraagd voor de St. Jozefkerk, zo ook tijdens het gesprek met dhr. De Ruiter directeur van het R.A.C.M. (de voormalige Rijksdienst voor monumenten) afgelopen april.

Nieuwe activiteit:
STERK heeft op verzoek van de gemeente Loon op Zand en als ondersteuning voor de nieuwe heemkundekring De Ketsheuvel toegezegd de heemkundige collectie van Kaatsheuvel, het beheer, behoud voor de toekomst en de conservering ervan op zich te nemen. Voor meer achtergrondinformatie bezoek www.sterkkaatsheuvel.nl tabblad heemkundecollectie.

Website:
Door de grote omvang van actuele informatie is de website aangepast, zodat er een duidelijk overzicht blijft. Op de pagina actueel vindt u alle relevante info en kunt u doorlinken naar andere pagina’s met achtergrondinformatie.

STERK 1 jaar per 24 april 2007:
In een jaar tijd heeft ons gezamenlijke initiatief een nieuwe kijk op de zaak opgeleverd. De bevolking heeft geloof in het alternatief, de politiek wil de kerk behouden. De provincie is zeer betrokken, de Raad voor Cultuur adviseert de minister om over te gaan tot aanwijzing als Rijksmonument en we ondervinden landelijke steun en belangstelling. We kijken ernaar uit om samen met de eigenaar het behoud voor de toekomst mogelijk te maken. Het bestuur bedankt u heel hartelijk voor uw steun en interesse gedurende dit eerste jaar.

Gezamenlijk vervolgen wij de ingeslagen weg.Namens Stichting STERK
Lilian Grootswagers
Marri Hendriks
Marry de Wijs
 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.