Editie 2007-10-02
     
  Kaatsheuvel, 10 februari 2007

Onderwerp: St. Jozefkerk Kaatsheuvel

Beste medestanders,

Voor u ligt alweer de eerste editie van onze nieuwsbrief in 2007.
Een opdracht tijdens de laatste STERK bijeenkomst was om vooral de politiek te informeren over het project St. Jozefkerk en de planstudie en herbestemmingmogelijkheden, zeker gezien in het licht van de lopende rijksmonumentenstatusaanvraag.

In december heeft onze voorzitter gebruik gemaakt van het vragenuurtje aan de gemeenteraad. Resultaat hiervan is dat de voltallige gemeenteraad zich uitgesproken heeft voor het behoud van de St. Jozefkerk en ook bereid is daar, indien nodig, stappen toe te ondernemen. (voor meer achtergrondinformatie zie www.sterkkaatsheuvel.nl)

Rijksmonumentenstatus
Het college heeft op 14 december uiteindelijk besloten een negatief advies uit te laten gaan richting de Minister. Als argumentatie werden haar inspanningsverplichting richting de projectontwikkelaar en het voeren van een consistent beleid aangevoerd. Wel heeft de gemeente gemeend de minister te moeten informeren over de maatschappelijke ontwikkelingen en de inspanningen die door stichting STERK tot op dat moment waren verricht. De Planstudie is meegezonden met het advies. Dank aan de burgemeester en wethouder dat zij het bestuur van STERK, mede vertegenwoordigd door Prof. L. De Klerk, de gelegenheid heeft gegeven om hen op de hoogte te kunnen stellen van de laatste ontwikkelingen. Dit gesprek heeft geresulteerd in het uitbreiden van het dossier t.b.v. de minister.

Advies Raad van Cultuur aan de Minister
Deze week werden wij op de hoogte gesteld van een wel heel bijzonder advies van de Raad van Cultuur aan de minister. De Raad van Cultuur heeft na overweging van de tijdelijke beleidsregel besloten de St. Jozefkerk de classificatie Topmonument te geven en haar advies aan de minister luidt dan ook: geef de St. Jozefkerk de status van rijksmonument. Wij danken de Raad van Cultuur voor de zorgvuldigheid waarmee zij haar beslissing heeft genomen. (het advies aan de minister vindt u op onze website www.sterkkaatsheuvel.nl onder actueel). De cultuurhistorische waarde van het complex is dus evident. Het hoogste cultuurorgaan in Nederland heeft deze op zeer bijzondere wijze onderschreven. De St. Jozefkerk vertegenwoordigt een belangrijke schakelwaarde tussen de traditionele architectuur en die van de wederopbouw. We zijn nu in afwachting van de beslissing van de minister.

Regeerakkoord van de nieuwe coalitie (letterlijke tekst)
De overheid draagt daadwerkelijk zorg voor behoud van (religieus) cultureel erfgoed. De uitwerking van de BRIM-regeling (Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten) wordt in dit licht geëvalueerd. Een mooi anker voor het streven van de Task Force de essentie van de boodschap is overgenomen. Er is E. 100.000.000,00 aangekondigd voor intensivering cultuurbeleid.

Namens het bestuur
Lilian Grootswagers – Marri Hendriks – Marry de Wijs

 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.