Editie 2006-10-16
     
  Kaatsheuvel, 16 oktober 2006 7e editie


Beste medestanders,

Hierbij alweer de 7e nieuwsbrief van Stichting STERK betreffende behoud St. Jozefkerk en pastorie.

Voorbescherming van kracht!
Voorbescherming blijft van kracht tot de beslissing is gevallen over het al dan/niet verlenen van de rijksmonumentenstatus

Gemeente Loon op Zand
Op 27 september heeft de hoorzitting op het gemeentehuis plaatsgevonden. Het kerkbestuur werd vertegenwoordigd door Mr. v. Dun kantoor Holla Poelman, tevens was aanwezig dhr. Jos Snoeren directeur van Remmers Bouw. Het volledige betoog kunt u lezen op onze website www.sterkkaatsheuvel.nl onder het tabblad monumentenstatus. Wij danken mevr. Moons en mevr. v. Bijsterveldt voor hun tijd en inzet, zij voerden een goed onderbouwd betoog over de rijksmonumentale status van het complex. Aangezien het kerkbestuur een advocaat afgevaardigd had heeft STERK bij de voorbereiding en samenstelling van het betoog veel steun mogen ondervinden van Mr. W. Wernink voorzitter van de v. Abbestichting in Eindhoven, voor zijn adviezen en steun zijn wij hem zeer erkentelijk, zij bleken van zeer grote waarde te zijn.

Provincie: werkbezoek gedeputeerde van Cultuur dhr. W. Luijendijk
Met heel veel genoegen kondigen wij het werkbezoek aan dat de gedeputeerde vrijdag 20 oktober van 10.00 – 12.00 uur zal brengen aan stichting STERK. De heer Luijendijk wil persoonlijk de kerk komen bezichtigen en kennis maken met STERK. Wij danken de provincie voor haar steun, Dr. A.J.C. v. Leeuwen beleidsmedewerker Cultuur heeft ons informatie verstrekt over het in 1998 gevoerde MSP (monumenten selectie project) onderzoek, buiten kijf stond toen dat de St. Jozefkerk voldeed aan alle criteria om rijksmonument te worden. Door interventie van de gemeente (Wethouder dhr. H. Waijers) is het mogelijk dat dhr. Luijendijk de kerk van binnen zal kunnen bezichtigen. Het bezoek wordt om 11.30 uur officieel door de gemeente Loon op Zand overgenomen en het kerkbestuur zal dan de gedeputeerde en dhr. Waijers toegang tot de kerk verlenen.

Bouwcommissie:
Tot onze grote spijt moeten wij u melden dat dhr. Hub Prins, lid van de bouwcommissie en voorvechter van het eerste uur van het behoud van de St. Jozefkerk, op 25 september 2006 overleden is. Wij missen zijn steun en bevlogenheid nu al.

Beroepschrift tegen afgegeven sloopvergunning
Mevr. M. Kop heeft een oproep ontvangen voor de openbare zitting inzake het beroepschrift tegen de afgegeven sloopvergunning. De zitting zal plaatsvinden op 10 november om 09.35 locatie rechtbank Breda. Wij wensen Mevr. Kop veel succes met het voeren van haar betoog.

Uitnodiging 2e bijeenkomst
2e bijeenkomst staat gepland voor zaterdag 18 november om 14.00 uur wij willen dan het “podiumverhaal” presenteren en de financiële onderbouwing. Reserveer deze datum a.u.b. in uw agenda! Het is zeer belangrijk dat wij (vanuit ieders deskundigheid) het complete voorstel kunnen bekijken en erover kunnen discussiëren.


Namens Stichting STERK
Lilian Grootswagers
Marri Hendriks
Marry de Wijs

 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.