Editie 2006-08-20
     
  Kaatsheuvel, 20 augustus 2006 6e editie

Onderwerp: St. Jozefkerk Kaatsheuvel


Beste medestanders,

Iedereen weer terug van een welverdiende rust? Hierbij alweer de zesde nieuwsbrief van Stichting STERK. Zoals u van ons gewend bent stellen we u via de nieuwsbrief steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de St. Jozefkerk.

Voorbescherming van kracht!
Het verzoek tot het verlenen van de rijksmonumentenstatus heeft geresulteerd in het van kracht worden van de voorbescherming per 17 juli 2006. Praktisch gezien houdt deze voorbescherming in dat de wetgeving uit de monumentenwet 1988 (artikel 11 tot en met 33) van toepassing is op de St. Jozefkerk en de pastorie.

Gemeente Loon op Zand
Op 4 augustus ontvingen wij van de gemeente Loon op Zand een schrijven, waarin zij melding maakt dat zij binnen 5 maanden een advies moet uitbrengen aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Voorgaande betekent dit dat totdat er duidelijkheid bestaat over de monumentale status van de bouwwerken alle vergunningen moeten worden aangehouden. In het verlengde daarvan betekent dit ook dat er tot die tijd geen besluiten worden genomen over de nieuwe planontwikkelingen.

Overleg met wethouder Aussems en dhr. Sietse van de Nieuwenhuizen
In verband met de eventueel te plannen activiteiten in de St. Jozefkerk hebben wij een prettig oriënterend gesprek gevoerd met de heer Wim Aussems.

Website online
Vanaf dinsdag 22 augustus is de website www.sterkkaatsheuvel.nl online. Bezoek hem, er is veel tijd en energie in gestoken en we zijn erg benieuwd naar uw reacties. Het zou fijn zijn als het gastenboek druk bezocht wordt. Dank aan Direct-Effect te Drunen en 2D studio te Kaatsheuvel, zonder hen zou deze site niet gerealiseerd zijn.

Kerkbestuur/bisdom
Wij hebben het kerkbestuur bericht over de voorbescherming en de verplichting die er voor hen uit voortvloeit om het complex in een goed onderhouden conditie te houden. Tot op heden is ons helaas nog niet de mogelijkheid geboden in gesprek te komen met elkaar.

Comité van aanbeveling
Tot onze grote spijt moeten wij u melden dat Carlo Bergmans, lid van het comité van aanbeveling momenteel te kampen heeft met een ernstige ziekte. Namens stichting STERK wensen wij Carlo en zijn gezin heel veel kracht en sterkte toe tijdens deze moeilijke periode.

Uitnodiging 2e bijeenkomst
Wij zijn momenteel een 2e bijeenkomst aan het voorbereiden. Het ligt in onze bedoeling deze nog in de maand september te houden. Op korte termijn zult u een uitnodiging ontvangen.

Namens Stichting STERK
Lilian Grootswagers
Marri Hendriks
Marry de Wijs
 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.