Editie 2006-06-30
     
  Kaatsheuvel, 30 juni 2006 5e editie

Onderwerp: St. Jozefkerk Kaatsheuvel


Beste medestanders,

Voor u ligt alweer de vijfde nieuwsbrief van Stichting STERK. Zoals u van ons gewend bent stellen we u via de nieuwsbrief steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de St. Jozefkerk.

Nieuw lid comité van aanbeveling
Afgelopen maandag hebben wij vernomen dat de heer J. Bikker, voorzitter van de Kamer van Koophandel Midden Brabant en directeur van Uniekaas toe heeft gezegd graag zitting te willen nemen in het comité van aanbeveling. Wij danken de heer Bikker hiervoor en heten hem van harte welkom binnen onze gelederen.

Boek Toekomst voor Religieus Erfgoed in Noord-Brabant
Er heeft zich slechts 1 geinteresseerde gemeld, graag vernemen wij wie nog een exemplaar van het boek wil ontvangen. Aanmelden via secr.sterk@planet.nl of 0416-278971.

Klapstoelenconcert
We hadden goed weer en het was een prachtige ervaring. Volgens de krant waren er ongeveer 500 mensen aanwezig. Heel kleurrijk was het optreden van dansschool Dydans, die het balletstuk met de naam Mens erger je niet ten tonele bracht. Het opleidingsorkest van Harmonie Kaatsheuvel o.l.v. Carlo Bergmans, La Jeunesse en The Young ones hadden een passend repertoire uitgezocht. Er was zelfs een speciaal lied geschreven dat uit volle borst door het publiek meegezongen werd. De volgende dag stond er in het Brabants Dagblad een prachtige foto en een kort stukje over de massale opkomst. Voor hun bijdrage aan de organisatie van het concert bedanken we in het bijzonder Toine den Teuling, Berrie Wijten en Marry de Wijs, de laatste verdient een extra compliment voor de wijze waarop zij het geheel gepresenteerd heeft. Chapeau.

Politieke aandacht vanuit Ministerie van OC & W
Mevr. M.C. van der Laan, staatssecretaris van cultuur heeft via haar secretaresse het nadrukkelijke verzoek bij de stichting STERK neergelegd om persoonlijk alle stukken betreffende de monumentenstatusaanvraag te mogen ontvangen. De aanvraag is inmiddels verzonden naar Den Haag. Wij danken Jan Brokx die dit contact tijdens het partijcongres van D66 gelegd heeft.

Leden Provinciale Staten
Het gesprek met de 2 leden van provinciale staten heeft inmiddels plaatsgevonden, het was een prettig en constructief gesprek. De statenleden zullen, daar waar mogelijk is, het project en de problematiek rondom de St. Jozefkerk uitleggen en onder de aandacht brengen. Ook hebben zij ons waardevolle adviezen gegeven, in de toekomst zullen wij hen steeds op de hoogte houden en gebruik mogen maken van hun deskundigheid.

Gesprek Eftelingdirecteur Dhr. Van der Zijl
Het was een prettig en duidelijk gesprek. Dhr. van der Zijl draagt de plannen een warm hart toe. Wat de Efteling BV betreft deze kan zich niet in het openbaar aan een zaak als deze verbinden. Het Stichtingsbestuur van Natuurpark de Efteling zou dit eventueel wel kunnen doen. Op advies van Dhr. Van der Zijl is er inmiddels een brief gezonden aan het stichtingsbestuur, waarin ook duidelijk zijn visie en het feit dat hij ons initiatief van harte wil aanbevelen vermeld mocht worden.
Contact Bisdom en kerkbestuur
De aangetekende brief is inmiddels uitgegaan naar het kerkbestuur. Tot nu toe mochten we nog geen reactie ontvangen.
Oprichting werkgroep: Toekomst Kerkgebouwen. De bisschoppenconferentie heeft besloten een werkgroep Toekomst Kerkgebouwen op te richten. Wij zullen aan het secretariaat van de ze werkgroep een brief verzenden om aandacht te vragen voor het behoud van de St. Jozefkerk.

Monumentenstatusaanvraag
De aanvrage is getoetst en verzonden, zelfs een deskundige van bureau Baac heeft hierover nog zijn blik geworpen en een en ander toegelicht en aangepast. Wij hopen erop dat door de persoonlijke aandacht van de staatssecretaris een en ander in elk geval op korte termijn in behandeling genomen zal worden, dit betekent voorbescherming.

Website
Er wordt hard gewerkt, het technische gedeelte is klaar en het ontwerp ook. Momenteel zijn we bezig om alle gegevens in te voeren zodat jullie waarschijnlijk na de vakantie het prachtige resultaat zullen kunnen bewonderen.

Officiële oprichting Task Force Toekomst Kerkgebouwen
Via Rob Wolters en een prachtig artikel in de krant (waarin de St. Jozefkerk ook vernoemd werd) hebben we vernomen dat de stichting Task Force Toekomst Kerkgebouwen nu officieel is opgericht en de Woudrichem Verklaring is opgemaakt.Voorzitter van de Task Force, dhr. Frank Petter heeft inmiddels overleg gehad met burgemeester Van Hoek en wethouder Hans Waijers.

Info over overleg Sacramentskerk
Via de heer Bogers hebben we contact gelegd met de werkgroep van de Sacramentskerk te Tilburg. Heel wat informatie uitgewisseld. In de toekomst kan het bestuur, indien gewenst, eens deelnemen aan de wekelijkse vergadering van de werkgroep om ervaringen en informatie uit te wisselen.

Monumentenfonds
Dhr. Peter Stutvoet en een collega zijn maandag 26 juni op visite geweest en hebben kerk, ligging en omgeving bekeken. Na een prettig gesprek is er een nieuwe afspraak gemaakt om samen met de bouwcommissie te bekijken welke werkzaamheden en onderzoeken er al gedaan zijn en vandaar uit af te spreken wie, welke werkzaamheden uit zal gaan voeren. Een heel positieve ontwikkeling dus zeker m.b.t. het exploitatieonderzoek.

Wij bedanken u nogmaals voor alle steun, in de toekomst zult u van ons horen.


Met vriendelijke groet,

Namens Stichting STERK
Lilian Grootswagers, Marri Hendriks, Marry de Wijs

Correspondentieadres: Dr. Ariënsplein 2
Telnr.: 0416 - 278971

 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.