RECENTE ARTIKELEN EN INFORMATIE:

St. Jozef op de landelijke radio. Luister vrijdag 4 januari op Radio 1  tussen 14.00 - 15.00 uur naar Kro Dingen Die Gebeuren,  Dhr. Jan Brokx wordt geinterviewd.

Kans op behoud kerk blijft, lees het artikel op kaatsheuvel.blogspot.com
 
28-08-2007: St. Jozefkerk in Vara's ontbijtradio (Radio 2) 07.45 uur, life interview hele dag te beluisteren op http://omroep.vara.nl/Uitzending_gemist.167.0.html kies ontbijtradio
 
Katholiek Nederland besteedt aandacht aan de St. Jozefkerk in Kaatsheuvel (04-07-2007). Lees het artikel
 
Burgemeester van Hoek tijdelijk naar Huis ter Heide in plaats van naar pastorie Sint Jozef. Voor achtergrondinformatie ga naar www.loonopzand.nl/NieuwsDetail.aspx?pageID=1&itemID=270
 
Tweede Klapstoelenconcert (klik op afbeelding voor meer informatie)

donderdag 21 juni 2007 - 19.30 uur

19-04-2007: Burgemeester Van Hoek gaat per 1 mei tijdelijk de pastorie van de St. Jozefkerk bewonen. Een bijzondere ontwikkeling die zeker bij zal dragen aan het onderhouden van een goede staat van het complex. Lees het krantenartikel in het Brabants Dagblad.

Kaatsheuvelse St.-Jozefkerk toch nog rijksmonument?
lees het artikel in de nieuwsbrief van Heemschut bescherming cultuurmonumenten

Een kerk is meer dan een hoop stenen, artikel in de Waalwijker van 10 maart 2007

AANDACHT VAN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN VOOR HET BEHOUD VAN DE ST. JOZEFKERK:
Commissaris van de koningin Mevr. H. Maij-Weggen spreekt zich uit voor het behoud van de St. Jozefkerk tijdens haar werkbezoek van 28 februari 2007 aan de gemeente Loon op Zand.  Voor meer info ga naar provincie Noord-Brabant op deze site, u vindt hier ook het verslag van het werkbezoek van gedeputeerde W. Luijendijk d.d. 20-10-2006. Artikelen het persbericht  - kaatsheuvel.blogspot.com - St. Jozef Topmonument
 - St. Jozef Topmonument/2

ADVIES RAAD VAN CULTUUR INZAKE RIJKSMONUMENTENSTATUS:
St. Jozefkerk valt onder één van de uitzonderingsgronden op de tijdelijke beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten. Een topmonument waarvan tevens het voortbestaan wordt bedreigd.
Raad van cultuur
verzoekt de minister de St. Jozefkerk aan te wijzen als rijksmonument.

Het Brabants Dagblad 09-02-2007: Kansen stijgen voor behoud Sint Jozefkerk

Stop de Sloop, samenleving vraagt om nieuwe kijk op kerkgebouwen. Lees het artikel op Zinweb.nl hierin wordt ook gewezen op de activiteiten mbt herbestemming van de St. Jozefkerk.

St. Jozefkerk vermeldt in landelijk blad Heemschut editie december 2006, lees hier het artikel. U vindt in dit blad alles over monumentenzorg, over de acties die Heemschut voert en over  monumentendagen en excursies, meer informatie of lid worden?

Leuk historisch verhaal van Cees van de Ven: Een aanvulling op de historie van de St. Jozefkerk in Kaatsheuvel. Bron: het boek Zoeken naar Macht, 1979.

Impressie van bijeenkomst STERK 18 november 2006 geschreven door een aanwezige

De visie van......... stakeholders aan het woord over de toekomst van het religieus erfgoed.

Kerstwens Stichting STERK

Kerstgedicht Weekjournaal 21-12-2006

Kerstwens Maasroute


St.Jozef opgenomen in beeldenroute van kunstenaar Wim Suermondt.


BIJZONDER IN HET BISDOM DEN BOSCH:
Bisschop Hurkmans reageert positief op de planvorming na een gesprek met kerkbestuur Edith Stein parochie en stichting behoud Petruskerk te Vught, dit biedt toekomstperspectief.  Bruisend Dorpshart Kaatsheuvel en centrumontwikkeling Vught, de keus van invulling: over kansen en problematiek.

JURIDISCHE PROCEDURES:
Uitspraak van de zitting van vrijdag 10 november 2006 is inmiddels ontvangen. Mevr. Kop besluit om in hoger beroep te gaan. Lees hier
het krantenartikel in het Brabants Dagblad. Lees hier het betoog van Mevr. Kop. Lees hier de uitspraak van 10 november 2006.

DE ALLERLAATSTE FEITEN:

Artikelen algemeen (landelijk)

Sint Jozef en provinciale aandacht (Comm.v.d. Koningin en gedeputeerde voor cultuur)

Gemeentepolitiek en St. Jozef

Bezoek Monumentenstatus en lees het:
Advies Raad van Cultuur inzake rijksmonumentenstatus:
Raad van cultuur
verzoekt de minister de St. Jozefkerk aan te wijzen als rijksmonument.
Advies college Loon op Zand richting de minister
Advies monumentencommissie Gemeente Loon op Zand aan het college 20 oktober 2006: 
St. Jozefkerk rijksmonumentwaardig
Hoorzitting eigenaar/aanvrager 23 september 2006 en meer relevante informatie omtrent de monumentenstatus.

Bezoek nieuwsbrieven.