10-05-2016
Eind aan jaren leegstand Jozefkerk Kaatsheuvel wordt medisch centrum meer informatie


10-09-2015

26 september SAMENSTERK Festival Kaatsheuvel, u komt toch ook?
meer informatie

Samen STERKhttp://www.sterkkaatsheuvel.http://www.sterkkaatsheuvel.nl/back-sihttp://www.sterkkaatsheuvel.nl/back-site/upload/content/2015%20SAMEN%20STERK%20FESTIVAL.jpgte/upload/content/2015%20SAMEN%20STERK%20FESTIVAL.jpgnl/back-site/upload/content/2015%20SAMEN%20STERK%20FESTIVAL.jpg Festival Kaatsheuvel09-02-2015

Interview hulp bisschop Mutsaerts

Mutsaerts: 'Desnoods Jumbo in elke lege kerk'

·                                             

Sandra Peerenboom

DEN BOSCH - Rob Mutsaerts (56) maakte in de bijna vijf jaar dat hij nu hulpbisschop is, veel tongen los. En dan vervangt hij ook nog de zieke bisschop en is hij ‘baas reorganisatie’ van de parochies.

In de krant van maandag 9 februari een interview met hem in het Brabants Dagblad. Daarin vertelt hij onder meer over de financiële nood van de parochies en de discussie over wat er met kerkgebouwen moet gebeuren op het moment dat ze sluiten. Mutaerts: „Natuurlijk heb ik liever dat kerken die niet meer worden gebruikt, gesloopt worden, in íeder geval gestript. Maar als dat niet mag, dan desnoods die Jumbo. Al komt er een Jumbo in elke kerk, dat kan me niks schelen. Als de parochies maar van de hoge kosten afkomen."


10-01-2015


Herbestemming kerk in Made


School is mogelijk in kerk
BOEi-dochter Kerk & Klooster onderzocht de herbestemmingsmogelijkheden van de Bernarduskerk in het Brabantse Made; een transformatie tot middelbare school blijkt de beste optie.

De Bernarduskerk is een grote en beeldbepalende kerk in Made. De kerk is gebouwd in neogotische stijl en stamt uit 1796. Voor de lokale gemeenschap en het kerkbestuur is het van groot belang dat de leegstaande kerk voor verpaupering wordt behoed.

Kerk & Klooster ging met de opdracht aan de slag. Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat de herbestemming van de kerk als dependance van het plaatselijke Dongemond College het meest kansrijk en haalbaar is; het programma is goed inpasbaar en de stichtingskosten zijn vergelijkbaar met nieuwbouw. De aula in de kerk kan bovendien multifunctioneel worden ingezet; niet alleen voor de feestelijkheden van de school, maar ook voor activiteiten van het lokale culturele centrum. Zo wordt het monument optimaal benut.

Wilt u ook de haalbaarheid van een herbestemming onderzoeken? Wij helpen u graag. Stuur een mail naar Suzan te Brake,  s.brake@BOEi.nl  
 
 
 
     

17-12-2014

Parochie wil dwangsom voor St. Jozefkerk aanvechten.

Het kerkbestuur kiest voor de procedurele weg waardoor processen verlengd worden en de herbestemming verder verwijderd raakt. Sluitingstermijnen voor het gebruik maken van de provinciale regeling voor herbestemming komen steeds dichter bij en verkleinen zodoende de kans om er gebruik van te maken.

Dwangsom Sint Jozefkerk lees hier het bericht van het Brabants Dagblad


03-09-2014

Subsidieregeling voor her te bestemmen kerken in Noord Brabant per 1 okt. 2014 biedt nieuwe en meer mogelijkheden

Looptijd 1 september tot 30 oktober 2014. En nu maar hopen dat ditmaal ook de Jozefkerk en partijen zover zijn dat ze gebruik zullen maken van deze regeling.
Speciale regeling voor procesbegeleiding vindt u hier

Meer info vindt u op de provinciale website 

01-12-2013

Nieuwe subsidieregeling voor her te bestemmen kerken in Noord Brabant gepresenteerd 29-10-2013

Prachtige foto's van Jozefkerk gebruikt voor de bekendmaking via de Erfgoedstem. Nu maar hopen dat dit een voorteken is. Het zou bijzonder mooi zijn als de Jozefkerk, die tenslotte op nr. 1 is geplaatst door de stichting BHRE als best te herbestemmen kerk in Noord-Brabant, gebruik zal kunnen maken van de nieuwe subsidieregeling.
Meer lezen http://erfgoedstem.nl/2013/09/subsidie-brabantse-kerken/ De regeling zal in 2014 worden gecontinueerd.

01-06-2013

Realisatie herbestemming Petruskerk Vught, bijzondere rol van burgers

Inspirerende samenwerking leidt tot realisatie van herbestemming Petruskerk in Vught, lees hier het artikel in het E-magazine van het Nationale Programma Herbestemming, op de website herbestemming.nu , onderdeel van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed.

03-06-2012
6 Juni weer een gezellig en sfeervol klapstoelenconcert voor de St. Jozefkerk
Op woensdag 6 juni is het weer zo ver. Dan organiseert Stichting STERK voor de zevende keer het klapstoelenconcert op het Wilhelminaplein in Kaatsheuvel. Het concert begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. Het eerste klapstoelenconcert was een spontane actie om op een positieve manier aandacht te vragen voor de St. Jozefkerk die destijds gesloopt zou worden. Uit deze bedreiging is inmiddels een mooie traditie voortgekomen waaraan de plaatselijke muziek- en dansverenigingen, maar ook vele andere vrijwilligers  graag hun steentje bijdragen. Daarom is het thema van dit jaar dan ook ‘met elkaar, voor elkaar’.
U kunt genieten van de geweldige optredens van Harmonie Kaatsheuvel, DyDans, De Lindelijsters, La Jeunesse en de doedelzakspelers Lamont Friendship. Neem voor de zekerheid wel uw eigen klapstoel mee, want het aantal stoelen is beperkt.

10-02-2012
Snel onderzoek naar toelomst Sint Jozef kerk.
Lees hier het artikel uit het BD

11-08-2011
Berichten in de landelijke, regionale en monumentale pers over de uitspraak over de St.Jozefkerk.
zie De Erfgoedstem, Binnenland Nieuws, Brabants Dagblad (1), Tilburg dichtbij, Brabants Dagblad (2)


10-08-2011
TOPMONUMENTALE status St. Jozefkerk bevestigd door de uitspraak van de Raad van State d.d. 10-08-2011. Lees de volledige uitspraak

27-06-2011
Landelijke stichting Behoud en herbestemming religieus erfgoed geeft objecten per provincie vrij via de nieuwsbrief van Boei. St. Jozef is in Noord Brabant geselecteerd als het religieuze object met de meeste kans op nieuwe exploitatiemogelijkheden.

30-05-2011
Omroep Brabant 10 plaatst filmpje op you tube over Jozefkerk en zitting Raad van State. Zie http://www.youtube.com/watch?v=j8LWTWIe-zA

24-05-2011
Lees het artikel in het Brabants Dagblad betreffende de zitting bij de Raad van State d.d. 20-05-2011.

20-05-2011
Zitting bij de Raad van State inzake hoger beroep Parochie Kaatsheuvel heeft vandaag plaatsgevonden. Uitspraak binnen nu en 6 weken verwacht. Lees hier:  de pleitnota van het Parochiebestuur; de pleitnota en het verweer van Stichting STERK. De minister confirmeerde zich aan de uitspraak van de Rechtbank te Breda en erkende de topmonumentale status van de Jozefkerk. Het Cuypersgenootschap, vertegenwoordigd door dhr. L. Dubbelaar,  onderschreef de pleitnota en inbreng van Stichting STERK. Door de Raad van State zijn diverse vragen gesteld aan dhr. Valkenburcht (representant van de minister) en dhr. v. Dun (advocaat van het parochiebestuur). Stichting STERK en het Cuypersgenootschap waren in deze derde belanghebbende en zijn door de Raad van State in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven. Verwachte uitspraak binnen 6 weken.

28-04-2011
Zitting Raad van State op 20 mei 2011: 11.00 uur

20-02-2011: Rijksdienst gaat niet in hoger beroep tegen uitspraak RB Breda
De stukken van de Raad van State zijn ontvangen. Zo ook het verweer van het parochiebestuur. Definitief is nu duidelijk geworden dat de minister (Rijksdienst voor het cultureel erfgoed) niet in hoger beroep zal gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank Breda. Stichting Sterk heeft tot 10 maart de gelegenheid om een reactie in te zenden aan de Raad van State.

10-12-2010
SINT JOZEFKERK TOPMONUMENT
Vanmiddag om 13.20 uur heeft de bestuursrechter te Breda de St. Jozefkerk in het kader van de monumentenwet 1988 aangewezen als Rijksmonument. Hij herroept hiermee de afwijzing van Minister Plasterk uit 2007. Volgens de wetgeving worden geen rijksmonumenten (meer) aangewezen die dateren van voor 1940. Van dit uitgangspunt kan de minister afwijken als het om een bedreigd topmonument gaat. De rechter volgt het advies van de door hem benoemde deskundige van de Stichting bestuursrechtspraak. Deze stelt dat het kerkcomplex een topmonument is. Zij wij
st daarbij op de architectonische kwaliteiten van het complex en de monumentale setting in de stedenbouwkundige structuur van de wijk d'Oude Omdraaier.  De rechter draagt de minister op dit beschermde monument in te schrijven in het in artikel 6 van de Monumentenwet 1988 bedoelde register. Meer info: Persbericht Rechtbank Breda; De uitspraak ; persbericht Stichting STERK

29-10-2010
Uitspraak Rechtbank Breda op vrijdag 10 december 2010
Vandaag ontvingen wij het bericht dat de rechtbank de definitieve conclusie van Stichting Bestuursrechtspraak ontvangen heeft. Alle partijen hebben toestemming gegeven tot het achterwege laten van behandeling van het beroep op een zitting. In verband daarmee heeft de rechtbank het onderzoek gesloten en bepaald dat op vrijdag 10 december 2010 om 13.20 uur de uitspraak in het openbaar zal worden uitgesproken. Die uitspraak wordt binnen 2 weken na datum toegezonden aan belanghebbenden.


16-09-2010
Klapstoelenconcert 2010 gezellig en sfeervol.
De verlichting op het plein gaf dit jaar een extra dimensie aan het klapstoelenconcert. De vele toeschouwers trotseerden het slechte weer van de dag en werden beloond met een paar uur droog weer en een leuk optreden van de Lindelijsters, Harmonie Kaatsheuvel en de percussie groep. Als verrassing verschenen er 2 Schotse doedelzakspelers uit Kaatsheuvel op het plein. De spreekstalmeester bedankte de geweldige groep vrijwilligers die 's middags het plein van tenten, verlichting en muziekinstallatie had voorzien en het publiek voor haar trouwe steun. Door sponsoren van verlichting, tenten en klapstoelen en de geweldige vrijwillige bijdrage van het verenigingsleven was het ook dit jaar weer mogelijk het concert te organiseren.

04-09-2010
Gezellig en sfeervol klapstoelenconcert voor de St. Jozefkerk

Op donderdag 16 september is het weer zo ver. Dan organiseert Stichting STERK voor de vijfde keer het klapstoelenconcert op het Wilhelminaplein in Kaatsheuvel. Het concert begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. Neem voor de zekerheid wel uw eigen klapstoel mee, want het aantal stoelen is beperkt. Programma  en persbericht.

08-07-2010
De Stichting Bestuursrechtspraak heeft in mei haar advies uitgebracht aan de Rechtbank te Breda. Partijen zijn hiervan op de hoogte gesteld en hebben gelegenheid gehad hun reactie kenbaar te maken bij de Rechtbank. De verwachting is dat, na kennisneming van de reacties, de Rechter een uitspraak zal doen.

07-07-2010
Parochie Kaatsheuvel besluit dat er geen hek rond de St. Jozefkerk geplaatst zal worden. voor meer info zie
http://www.brabantsdagblad.nl/regios/tilburg/6943787/Parochie-ziet-af-van-omstreden-hek-bij-kerk.ece.

28-03-2010: Permanente tentoonstellingskast in Bibliotheek Kaatsheuvel
Er is een permanente tentoonstellingskast geplaatst in de Bibliotheek Kaatsheuvel. Steeds zullen recente schenkingen aan Heemkundekring de Ketsheuvel hier te zien zijn. Dankzij het Rabobank Stimuleringsfonds is het voor STERK mogelijk geworden diverse tentoonstelingskasten en materialen aan te schaffen. Het doel is het erfgoed permanent en op wisselende locaties aan het publiek te tonen.

25-03-2010: Plaatsen afrastering voor de St. Jozefkerk
De
Gemeente Loon op Zand verleend bouwvergunning voor het plaatsen van een afrastering voor de St. Jozefkerk. De Monumentencommissie adviseerde om geen vergunning te verlenen.

24-03-2010: Stichting Bestuursrechtspraak brengt een orienterend bezoek aan Kaatsheuvel en de St. Jozefkerk. Het advies van de Stichting zal medio april voorgelegd worden aan de rechtbank te Breda. (lees verder)

22-12-2009: Eindejaarwens Stichting STERK

22-12-2009: Heemkundekring De Ketsheuvel start met eigen website
bezoek www.deketsheuvel.nl voor alle actuele informatie van  de  heemkundekring.

21-12-2009: Rechtbank gelast nader onderzoek en besluit tot heropening dossier

De rechtbank van Breda heeft op 18 december besloten dat er een nader onderzoek dient plaats te vinden rondom de St. Jozefkerk in Kaatsheuvel. Dat de St. Jozefkerk een monument is, daar zijn alle partijen (het ministerie van OCenW, Raad van Cultuur, het Cuypersgenootschap  en Stichting STERK) het over eens. Alleen om aangewezen te kunnen worden moet het gebouw een TOPmonument zijn. Niet helemaal duidelijk is wat, volgens de tijdelijke beleidsregels, er precies bedoeld wordt met de term TOPmonument. Daarom heeft de rechter  besloten dat een onafhankelijke deskundige, in deze de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak,  moet onderzoeken of hier sprake is van een topmonument volgens de tijdelijke beleidsregels. Pas dan kan besloten worden of de St. Jozefkerk de Rijksmonumentenstatus krijgt. lees hier de uitspraak, het procesverbaal en de opdracht aan de Stichting Bestuursrechtspraak.


26-11-2009 Uitspraak op beroep 6 januari 2010
De zitting is goed verlopen. We kijken er met tevredenheid op terug. De opkomst van het publiek was groot. Waarvoor dank. De rechter leidde de zitting als een goed voorzitter, hij was goed voorbereid en stelde partijen ruimschoots in de gelegenheid hun standpunten in te brengen. Aan het eind van de zitting maakte de Rijksdienst medewerker Mevr. Dr. I. Contant de stichting STERK een compliment voor haar inzet, werkwijze en kwalitatief hoge inspanningen voor het behoud van de St. Jozefkerk, deze zijn erg gewaardeerd door de Rijksdienst. De rijksmonumentale waarde van het gebouw werd door alle partijen onderkend. Geconcludeerd werd dat zonder de tijdelijke beleidsregel de kerk al als monument aangewezen zou zijn. Ook de tijdelijke beleidsregel 2007 biedt mogelijkheden om af te wijken, dit werd door de jurist van de Rijksdienst beaamt. Lees hier de pleitnotitie van STERK . De pleitnotitie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt u zo snel mogelijk ter beschikking gesteld. De uitspraak van de zitting is toegezegd op 6 januari 2010 of zo mogelijk eerder. Er zijn 3 mogelijkheden: a. gegrond verklaring b. ongegrond verklaring c. een contra expertise in opdracht van de rechtbank.

26-11-2009 Beroep Rechtbank Breda inzake Rijksmonumentenstatus
Het beroepschrift is samengesteld door Bureau Res Nova, Mevr. Dr. v. Hellenberg Hubar, Mr. Ruud Kleijngeld, Prof. Mr. P. van Wijmen met ondersteuning van Mr. W. Wernink. Aan het beroepschrift is toegevoegd BIS-contra expertise, met dank aan Dr. G. Vermeer en Dr. van Hellenberg-Hubar. Lees hier het beroepschrift en de Bis contra expertise. Voor het volledige historische dossier ga naar monumentenpagina

16-10-2009: Datum beroep bekend
Op donderdag 26 november om 12.00 uur vindt bij de rechtbank te Breda de zitting plaats van het beroep van Stichting STERK versus de minister van OC&W. Onderwerp verzoek tot verlening van Rijksmonumentenstatus aan de St. Jozefkerk te Kaatsheuvel. Lees hier het historisch dossier en het advies van de bezwarencommissie.

16-10-2009: Anbi status
Per vandaag ontvingen wij van de belastingdienst, na uitgekozen te zijn voor een controle op Algemeen Nut Beogende Instellingen, een positieve beslissing. Stichting STERK en haar activiteiten worden ook onder de nieuwe ANBI wet aangemerkt als Algemeen Nut beogend. Schenken en ondersteuning van de stichting is en blijft dus fiscaal aantrekkelijk. Het Stichtingsbestuur is verheugd over deze continuering, het is een understatement dat activiteiten ondergeschikt zijn aan het Algemeen Nut. Exact datgene wat de Stichting voor ogen heeft.

15-10-2009: Toon karakter zet in op cultureel erfgoed!
Erfgoedorganisaties bundelen krachten en brengen de Erfgoedagenda uit. Toon karakter zet in op erfgoed! 
Een bijzondere manier om in richting de gemeentelijke verkiezingen erfgoed onder de aandacht te brengen.

27-07-2009:
Uitzending Netwerk over St.Jozefkerk gemist?
Klik hier voor de complete uitzending van Netwerk. Op maandag 27-07 heeft NCRV Netwerk een reportage gemaakt over de problematiek rondom herbestemming van leegstaande kerkgebouwen, op hun verzoek heeft STERK meegewerkt aan deze uitzending.

01-07-2009:
St. Jozef vooralsnog geen Rijksmonument.  Minister Plasterk heeft op 17-06-2009 het besluit genomen de St. Jozef niet aan te wijzen als rijksmonument. De Stichting en het Cuypersgenootschap gaan tegen dit besluit in beroep. Tijdens deze periode blijft de St. Jozef beschermd tegen sloop.  We zien het beroep vol vertrouwen tegemoet. De deskundigheid van het juridisch team heeft zich al eens bewezen: De commissie van bezwaarschriften van onze minister heeft ons bezwaar GEGROND verklaard. Lees hier het besluit A (1t/m 6)- besluit B (7 t/m 11) en het advies van de bezwarencommissie aan de minister.

Minister roept op tot overleg en onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden: De minister onderschrijft de rijksmonumentale waarde en verzoekt partijen om nader in overleg te treden om mogelijkheden tot passend hergebruik (en dus behoud) te onderzoeken. Duidelijk is hiermee geworden dat wij ons inzetten voor een waardig doel: het behoud van een prachtig cultuurhistorisch bijzonder gebouw in Kaatsheuvel. Naast de 3200 burgers, de provincie, de voltallige gemeenteraad, de landelijke Raad voor Cultuur, de eigen adviescommissie van de minister, vraagt nu ook de minister om een weg te zoeken die leidt tot behoud van het gebouw.

12-06-2009:
Klapstoelenconcert was dit jaar weer een groot succes
Klik hier voor foto's en meer informatie.

10-04-2009
In de eerste uitgave van Brabants Heem 2009 een prachtig artikel van de hand van Dhr. Harrie Maas, directeur monumentenhuis Brabant, Onroerend religieus erfgoed in Noord-Brabant, terugblik op een eeuw beleid. Ook de St. Jozefkerk in Kaatsheuvel wordt in het artikel vernoemd.

06-04-2009
De voorbereidingen voor het Klapstoelenconcert 2009 zijn in volle gang. De stichting zal op 17 april a.s. deelnemen aan de Beursvloer Loon op Zand en proberen een aantal matches te krijgen, zodat het voor de werkgroep mogelijk wordt een goede invulling aan de organisatie te kunnen geven. Voor meer informatie zie www.beursvloerloonopzand.nl. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het concert zend een e-mail aan info@sterkkaatsheuvel.nl 

31-03-2009
Aanwijzing tot rijksmonument van gebouwen van vóór 1940 blijft mogelijk, de behandelwijze heeft een nieuwe vorm gekregen onder de gewijzigde monumentenwet 1988. Lees het artikel op de website van de RACM.

16-03-2009:
Cuypersbulletin jaargang 13 nr. 4, heeft een uitgebreid artikel geplaatst van de hand van Dr. G. Vermeer universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam met als onderwerp de St. Jozefkerk Kaatsheuvel en architect Cees de Bever. Lees het artikel. 

15-03-2009:
Hedenmorgen bereikte ons het droevige bericht dat dhr. Berrie Wijten is overleden. Berrie was een zeer actief bouwcommissielid en de stichting heeft altijd een beroep kunnen doen op zijn inzet. In de startfase van STERK heeft hij mede vorm gegeven aan de behoudplannen. Met zijn persoonlijke, enthousiaste en nooit aflatende belangstelling was hij een belangrijke steunpilaar voor het bestuur. Hij leverde een essentiele bijdrage aan de jaarlijkse klapstoelenconcerten. Wij zullen hem heel erg missen. 


28-02-2009: Behoudwaaier religieus erfgoed Noord-Brabant
De provincie N-Brabant heeft in het JRE 2008 een beknopte handleiding voor behoud van onroerend religieus erfgoed laten samen stellen. Deze is tot stand gekomen door een samenwerking van Monumentenhuis Brabant (Dhr. Harrie Maas), Bisdom (Dhr. E. Deutekom) en PKN (Dhr. Wim Kol) en onze voorzitter Lilian Grootswagers. De waaier bevat veel praktische informatie, zowel voor eigenaren, overheden en andere belanghebbenden. De behoudwaaier biedt: een handreiking voor een te voeren beleid, een antwoord op de vraag: waar kan ik terecht voor hulp en informatie, inspiratie voor een pro-actief beleid en een aantal praktijkvoorbeelden. Naar de waaier.

11-02-2009: Kerken zijn geliefd als bakens voor de buurt, TROUW 10-2-2009
lees het artikel in Trouw

31-12-2008: Minder sloop kerkgebouwen door hulp burger!
lees het artikel in het reformatorisch dagblad

31-12-2008: Sint Jozef Kaatsheuvel  'Een plaats die ons heilig is?'
Situatie rondom Sint Jozef Kaatsheuvel stimuleert discussie over de functie van godshuizen in deze tijd.
Een publicatie met de titel 'Een plaats die ons heilig is?' wordt op dit moment gratis verspreid via VVV-kantoren in de provincie Noord-Brabant, hij is ook digitaal beschikbaar, u kunt hem hier downloaden. Het doel van de publicatie is het publiek meer te betrekken bij de discussies over de functie en betekenis van godshuizen in deze tijd, aan de hand van voorbeelden uit de provincie Noord-Brabant. De publicatie werd mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant.

Jozefkerk mocht wel in het licht!
De rechter stelt dhr. Jan Brokx in het gelijk, het intrekken van de door de gemeente verleende vergunning was onrechtmatig. Lees meer op http://www.rtvmiddenbrabant.nl/wp/?p=6283 

10-12-2008
Provinciale bijdrage voor de restauratie van de St. Jan. Lees hier het artikel uit het Brabants Dagblad  
STERK feliciteert parochie Kaatsheuvel met deze geweldige kans voor behoud van het religieus erfgoed van Kaatsheuvel.

21-11-2008
De ontmoetingsdag van de VBMK (Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland) had een speciaal tintje, de Handreiking religieus erfgoed voor burgerlijke en kerkelijke gemeenten werd gepresenteerd. Deze is opgesteld samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG) en zal verspreid worden onder alle gemeentes in Nederland. Een mooi initiatief in het kader van het Jaar van het Religieus Erfgoed, voor meer informatie en te bestellen via  http://www.vbmk.nl/.

21-11-2008
Lees het artikel elke week gaan 2 kerken dicht, hierin wordt tevens een toelichting gegeven door VMBK en VNG over de Handreiking religieus erfgoed.


11-11-2008
Op 07-10-2008 heeft in Zoetermeer de hoorzitting plaatsgevonden bij de commissie van bezwaarschriften. Hier kunt u, ter verdediging van de aanvraag rijksmonumentenstatus de pleitnotitie met bijlagen ambtsbericht 5  (zorgvuldigheid gemeente bij advisering) en ambtsbericht 8 (onafgerond MSP) lezen, momenteel zijn wij in afwachting van het advies van de commissie en de finale beslissing van Minister Plasterk. De bijzondere monumentale waarde van de Sint Jozefkerk is onderschreven door de nieuwe Waardestelling en waardenmatrix die Drs. G. Vermeer (docent aan de Universiteit van Amsterdam) en Dr. B. v. Hellenberg Hubar samen met Drs. Don Rackham van bureau Res-Nova hebben opgesteld. Deze hebben wij ter ondersteuning mogen overleggen aan de minister (RACM). Deze waardestelling zal gepubliceerd worden in het wetenschappelijke tijdschrift van het Cuypersgenootschap. Binnenkort kunt u de waardestelling ook downloaden via onze website.


05-06-2008: Klapstoelenconcert groot succes meer informatie bezoek pagina klapstoelenconcert.

24-04-2008: Sint Jozef Kaatsheuvel krijgt aandacht in het provinciale blad, Brabant Magazine 2-2008, lees het artikel Provincie investeert fors in Brabants cultureel erfgoed.

 20-04-2008: Prachtige documentaire van LUX (programma van de Ikon), u ziet eerst Marc Mulders (kunstenaar uit Tilburg), vanaf 11.50 min. algemeen gedeelte over kerken en problematiek, u ziet Jan Haagh van de Sint Joseph uit Dongen, verder een aantal herbestemde kerkgebouwen met het bijbehorende verhaal. Zeer informatief.

05-04-2008: Verhaal over Sint Jozefkerk Kaatsheuvel in de top 3 van BHIC. (Brabants Historisch Informatie Centrum)

04-04-2008: Prachtig boek gepresenteerd "religieus erfgoed, geillustreerd lexicon". 900 kleurenfoto's en goede omschrijvingen van de gebruiken die horen bij alle voorwerpen. Schrijfster Mieke van Zanten. Een aanrader meer info en of bestellen

17-03-2008: Jaar van het Religieus Erfgoed geopend in N-Brabant

05-03-2008: St. Jozefkerk vernoemd in artikel BN de Stem  'Beschermde monumenten vogelvrij?"

01-03-2008: 3e nieuwsbrief STERK en verslag bijeenkomst 16-02-2008

26-01-2008: RTL-4 Nieuws: St. Jozefkerk Kaatsheuvel/Dongen en Task Force

20-01-2008 Brabant Journaal: "Iedere maand verdwijnt een kerk" St. Jozefkerk Kaatsheuvel als voorbeeld.

18-01-2008: Belvedere NU Nieuwsbrief met "Er gaat meer kapot dan je lief is als de kerk gesloopt wordt". Prachtige artikelen die de materie van alle zijden belichten.

17-01-2008: Reformatorisch Dagblad: Een kerkgebouw als ziel van de  wijk

Sint. Jozefkerk Kaatsheuvel in "De Wereld draait door " (17 januari 2008 minuut 45.47 - 50.45) tijdens het gesprek met dhr. Pieter van Vollenhoven (voorzitter comite van aanbeveling Jaar van het Religieus Erfgoed) werd hem gevraagd "Noemt u 1 kerk, waarvan u zegt: Blijf eraf!": Juist op dat moment werd de foto van Kaatsheuvel getoond en ingezoomd.

17-01-2008 Volkskrant: Een baken in het landschap (ook St. Jozef Kaatsheuvel wordt vernoemd als bedreigde kerk).

11-01-2008: VNG (vereniging Ned. Gemeenten) vraagt aandacht voor kerken: Help, de kogel gaat door de kerk, een zeer uitgebreid en vanuit verschillende disciplines belicht artikel. De tekst is ook te lezen op http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=74484

11-01-2008: Volkskrant: Kerken kampen met stijgende kosten

31-12-2007: Bisdom blijft tegen hergebruik kerk, lees het artikel in het Brabants Dagblad.

Minister Plasterk maakt een start met het monumenten moderniseringsbeleid (MOMO) lees hier zijn toespraak tijdens de kick-off.

Geef religieus erfgoed een toekomst. 2008 het jaar van het religieus erfgoed. Voor meer informatie bezoek de website www.2008re.nl


De DVD "Ontmoet het verleden in het heden" 
Meer informatie
Voor E. 10,00 ontvangt u de dvd en steunt u het behoud van de heemkundecollectie van Kaatsheuvel. Tevens verkrijgbaar bij v. Wezenbeek, VVV en Bruna en Maranta Kaatsheuvel. Bestellen: Klik hier om de dvd te bestellen.

RIJKSSTATUS AANVRAAG: Nieuwe tijdelijke beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2007: met ingang van 1 juli 2007 van kracht.

Vaststelling begrotingsstaat Ministerie OC & W voor het jaar 2007. Lees hier
verdeling van 140 miljoen.
 

DE ALLERLAATSTE FEITEN:

Recente informatie
m.b.t. St. Jozefkerk Kaatsheuvel

Artikelen algemeen (landelijk)

Sint Jozef en provinciale aandacht (Comm.v.d. Koningin en gedeputeerde voor cultuur)

Gemeentepolitiek en St. Jozef

Bezoek Monumentenstatus en lees alles over de voortgang van de aanvraag!
Status: bezwaarmotivatie is ingezonden in december 2007.
Advies Raad van Cultuur inzake rijksmonumentenstatus:
Raad van cultuur
verzoekt de minister de St. Jozefkerk aan te wijzen als rijksmonument.

Bezoek 
nieuwsbrieven.

Bijzonder in het bisdom Den Bosch:
Bisschop Hurkmans reageert positief op de planvorming na een gesprek met kerkbestuur Edith Stein parochie en stichting behoud Petruskerk te Vught, dit biedt toekomstperspectief.  Bruisend Dorpshart Kaatsheuvel en centrumontwikkeling Vught, de keus van invulling: over kansen en problematiek.

Juridische procedures:

Uitspraak van de zitting van vrijdag 10 november 2006 is inmiddels ontvangen. Mevr. Kop besluit om in hoger beroep te gaan. Lees hier het krantenartikel in het Brabants Dagblad. Lees hier het betoog van Mevr. Kop. Lees hier de uitspraak van 10 november 2006.
.